Milieu

Zevende oproep voor ‘strategische projecten’ voor ruimtelijke kwaliteit

Het Departement Ruimte Vlaanderen van de Vlaamse overheid doet opnieuw een oproep voor strategische projecten die een beroep willen doen op subsidies. Het gaat om de subsidie bestemd voor publieke actoren die bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit van Vlaanderen. Een gesubsidieerd project moet uitvoering geven aan een ruimtelijk planningsproces op bovenlokaal niveau. Samenwerking met private partners is mogelijk.
 

De strategische projecten die geselecteerd worden krijgen een subsidie voor de loon- en werkingskosten van een professionele projectcoördinatie, die maximum 80% kan bedragen van de gemaakte kosten met een plafond van 100.000 euro per jaar en voor niet meer dan drie opeenvolgende jaren.

De belangrijkste voorwaarde is dat de projecten moeten bijdragen aan de uitvoering van het Vlaamse ruimtelijke beleid. Ze moeten een impact hebben op Vlaams niveau, vertrekken vanuit bestaande visies, en de samenwerking van ruimtelijke actoren in een strategisch gebied stimuleren.
 

Aanvraagdossiers kunnen ingediend worden tot en met 15 september 2015. Meer informatie op de website van het Departement Ruimte Vlaanderen of op tel. nr. tel. 02.553.11.71.

Op de website rsv.vlaanderen.be vindt u ook een overzicht van eerder gesubsidieerde strategische projecten.

Gepubliceerd op 25-06-2015

  131