Zonneplan 2025 zet in op zelfverbruik en energiedelen

 De Vlaamse regering keurde het nieuwe ‘Zonneplan’ goed, dat de rol van zonne-energie in Vlaanderen moet optrekken met 1.500 MW, een stijging van 40% tegen 2025. Middelgrote bedrijfsinstallaties zullen investeringssteun krijgen die niet in de energiefactuur wordt verrekend.
 

Zonnepanelen blijven een goed renderende en ecologische keuze om energie op te wekken. Zonne-energie vormt samen met windenergie en groene warmte een belangrijk onderdeel van het energiesysteem van de toekomst. In de periode 2021-2025 wil minister Demir het vermogen aan zonnepanelen in Vlaanderen met minstens 1.500 MW uitbreiden. Dat komt overeen met ongeveer 400.000 huishoudelijke zonnepaneleninstallaties. Vandaag ligt er ongeveer 3.600 MW aan zonnepanelen in Vlaanderen, verdeeld over meer dan 500.000 installaties die ongeveer 5% van de geschikte dakoppervlakte bedekken. Er is dus nog veel potentieel.


(foto: archief - WKB)

Energiesysteem van de toekomst betaalbaar houden

Om vijf jaar lang een groei van gemiddeld 300 MW per jaar te stimuleren, start de minister nu heel wat initiatieven op en maakt daar ook grote budgetten voor vrij. In 2021 is dat 57,6 miljoen euro. De minister stapt bovendien af van het doorrekenen van die kosten in de energiefactuur van particulieren en ondernemers. Vanaf 1 januari 2021 komt er een premie voor nieuwe zonnepanelen tot 1.500 euro met een omvormervermogen dat kleiner is dan of gelijk is aan 10 kVA. De bedoeling is om daar 27.000 gezinnen per jaar mee te ondersteunen.

In het voorjaar van 2021 start dan een projectoproep voor middelgrote zonneprojecten van 40 kW tot 2 MW. Dit zal het huidige systeem met groenestroomcertificaten vervangen, om oversubsidiëring tegen te gaan.

Om het energiesysteem op lange termijn betaalbaar te houden introduceert minister Demir ook een aantal logische principes, zoals een ‘optimaal zelfverbruik’. Het is aangewezen dat prosumenten de stroom van hun zonnepanelen zoveel mogelijk gebruiken op het ogenblik van de productie zelf. Op die manier zijn zonnepanelen rendabeler en zal de factuur lager zijn. Het zelfverbruik stijgt bijvoorbeeld als elektrische toestellen slim aangestuurd worden door ze te laten draaien op momenten dat de panelen de meeste stroom leveren. Maar ook met thuisbatterijen en warmtepompboilers kan het zelfverbruik verhoogd en geoptimaliseerd worden. Daarom wordt de premie voor thuisbatterijen verlengd tot eind 2021, en wordt de premie van 300 euro voor stuurbare warmtepompboilers behouden.

Energie delen met de buren

In de toekomst zal zelf geproduceerde zonnestroom gemakkelijker met anderen gedeeld kunnen worden. Burgers, lokale overheden en ondernemingen zullen zich kunnen verenigen in een energiegemeenschap en zo de opgewekte energie kunnen delen.

Nog meer stimuli

Ook eigenaars van grote asbestdaken worden gestimuleerd om zonnepanelen te overwegen. Er komt een ‘zonnecoach’ die KMO’s gratis onafhankelijke eerstelijnsinformatie geeft over zonnepanelen. En er wordt ingezet op de voorbeeldfunctie van de overheid: er moeten meer PV-installaties komen op Vlaamse overheidsgebouwen, sociale woningen en schoolgebouwen. Bovendien wil de minister een duidelijk engagement en streefcijfer voor elk lokaal bestuur.

De Vlaamse regering wil op die manier meer hernieuwbare energie helpen uitbouwen met kostenefficiëntie en zonder oversubsidiëring. “We gaan niet zomaar alles doorrekenen in de energiefactuur,” aldus minister Demir.


Auteur: Linda Van Geystelen

Gepubliceerd op 11-12-2020

  39