Veiligheid

1 op 15 werknemers dagelijks gepest op het werk

Pestgedrag manifesteert zich niet enkel op schoolpleinen, maar ook op de werkvloer! De cijfers liegen er niet om, pesten onder collega’s is een ernstig probleem. Maar wat kan je als bedrijf tegen dit probleem doen? Groep Idewe probeerde in samenwerking met de KU Leuven ongewenst gedrag in verschillende Vlaamse organisaties in kaart brengen. Ze kwamen tot de conclusie dat 6,9% van de Vlaamse werknemers dagelijks het slachtoffer is van pestgedrag.

Oorzaak

Uit hun onderzoek bleek eveneens dat de directe werkomgeving er voor een groot stuk tussen zit. Pesterijen komen meer voor in stressvolle werkomgevingen. Het onderzoek toont aan dat 
  • 28,5 % van de werknemers die dagelijks gepest werden niet weten wat hun precieze rol op het werk is, 
  • 13,6% geeft aan zich onzeker te voelen over de toekomst van hun job, en 
  • 7,5 % geeft aan dat ze op het werk met tegenstrijdige vragen te maken krijgt.
Op zich niet verwonderlijk dat werknemers die net in dergelijke stresserende omgeving werken ook gevoeliger zijn voor pesterijen. Stress werkt vermoeiend, waardoor de werknemers vaak de energie niet meer hebben om zich te verdedigen tegen negatief gedrag.
Naast de werkomgeving zijn er ook persoonlijke factoren die werknemers kwetsbaar maken voor pesten op het werk: overgevoeligheid, lage sociale vaardigheden, weinig zelfvertrouwen … Om pesten op het werk te voorkomen is het dan ook belangrijk om zowel op de werkomgeving als individuele kwetsbaarheidsfactoren te focussen.

Wat kan je eraan doen?

Uit het onderzoek blijkt dat een aangename werkomgeving werknemers beschermt tegen pesterijen. Werknemers voelen zich meer geapprecieerd en gesteund door hun team, waardoor er minder pesterijen voorvallen. 80,2% van de ondervraagde werknemers die nooit pestgedrag hadden ervaren, ervaren regelmatig tot bijna altijd steun van hun collega’s en leidinggevenden.
Groep Idewe en KU Leuven slaan daarom de handen in elkaar om een e-learning tool te ontwikkelen die beide factoren - bedrijfsniveau én individueel niveau - in kaart brengt. De tool leert werknemers om beter om te gaan met stress. Hierdoor worden werknemers weer weerbaarder tegen pestgedrag op de werkvloer.
 

Gepubliceerd op 25-02-2015

  146