10 oktober: Werelddag Geestelijke Gezondheid

 Jaarlijks staan we op 10 oktober stil bij de geestelijke gezondheid van onszelf en van anderen. En dat is meer dan nodig, want volgens schattingen hebben wereldwijd meer dan een miljard mensen mentale gezondheidsproblemen. Daarnaast sterven jaarlijks 3 miljoen mensen aan alcoholmisbruik, en leidt zelfmoord elke 40 seconden tot een overlijden. Tot overmaat van ramp zorgt de huidige COVID-19-pandemie voor extra stress en depressieve gevoelens bij heel wat mensen.
 

Het aanbod van kwaliteitsvolle en betaalbare mentale gezondheidszorg staat in heel wat landen en regio’s zwaar onder druk. Deze trend wordt momenteel nog versterkt door het oprukkende coronavirus dat de gezondheidszorg wereldwijd bedreigt: sociale contacten zijn vaak tot een minimum beperkt (zowel privé als professioneel), zorgpersoneel (ook in de mentale gezondheidszorg) raakt zelf besmet door het virus, en faciliteiten voor mentale gezondheidszorg worden ingenomen voor COVID-19-gerelateerde zorgtaken.

Big Event for Mental Health

De ‘Werelddag Geestelijke Gezondheid’ is telkens opnieuw een opportuniteit om de risico’s van mentale gezondheidsproblemen onder de aandacht te brengen en het belang van een goede gezondheidszorg te benadrukken. De gevaren die op de loer liggen vanwege de COVID-19-pandemie zet deze thematiek extra in de kijker.

Op 10 oktober a.s. organiseert de Wereldgezondheidsorganisatie een online event: “Big Event for Mental Health”, dat wereldwijd bekeken kan worden. Tijdens dit event lichten internationale beleidsmakers en experten op een ludieke manier toe hoe ze samen werk maken van preventieve en curatieve acties om de mentale gezondheid van burgers te verbeteren.


Auteur: Geert Van Cauwenberge

Gepubliceerd op 07-10-2020

  115