Veiligheid

10 signalen die wijzen op een sterke veiligheidscultuur

“Hoe achterhalen we binnen ons bedrijf de sterkte van de veiligheidscultuur?” Hebt u zich deze vraag ook al eens gesteld? OSHA formuleerde 25 signalen die wijzen op een sterke veiligheidscultuur. Wij selecteerden er 10. 

Wie zich in de meeste stellingen herkent, is wellicht goed bezig. Houden zo! Indien niet, dan is er nog werk aan de winkel. Maar laat je niet ontmoedigen: een veiligheidscultuur opbouwen vraagt tijd. 
  1. Je kan zien dat de medewerkers van alle afdelingen een goede kennis hebben van de belangrijkste veiligheidskwesties binnen het bedrijf. Er wordt regelmatig gecommuniceerd over deze topics. 
  2. De werkgever heeft een duidelijke definitie opgesteld van wat hij verstaat onder de veiligheidscultuur en wat hij wil bereiken.
  3. Managers reageren positief op en werken actief mee aan het preventiebeleid.
  4. Veiligheid conflicteert niet met de andere doelstellingen: de veiligheid van de medewerkers gaat boven alles. 
  5. Pijnpunten worden preventief gedetecteerd en opgelost alvorens ze zich uiten in problemen of incidenten.
  6. Iedereen die werkt in het bedrijf kan betrokken worden bij het preventiebeleid. Er is ruimte voor participatie en de medewerkers participeren dan ook actief. 
  7. Medewerkers voelen zich niet geremd om veiligheidsissues te rapporteren aan hun overste.
  8. Er wordt niets in de doofpot gestopt en rapporten of jaarverslagen geven een realistisch beeld over de arbeidsveiligheid binnen het bedrijf. 
  9. Een externe auditor doet regelmatig een check up in verband met de veiligheid.
  10. De werkgever beschouwt veiligheid als een investering en niet als een kost. Medewerkers op alle niveaus van het bedrijf krijgen voldoende middelen om hun werk veilig uit te voeren. 
 
Lees ze alle 25 op EHS Pedia (Engelstalig). 
 
Meer info op senTRAL:

Gepubliceerd op 08-03-2016

  254