Veiligheid

200.000 euro voor artsen met burn-out

De ziekteverzekering gaat 200.000 euro uittrekken om, samen met de Orde van de Artsen, initiatieven te financieren over burn-out en stress bij artsen. Dat heeft de Commissie Artsen-Ziekenfondsen beslist.
 
 
Burn-out komt veelvuldig voor bij artsen. Dat weinigen zelf een (huis-)arts hebben en velen ‘zichzelf behandelen’, is daaraan niet vreemd. Artsen vertonen ook de neiging om ook bij een burn-out te blijven doorwerken, wat slecht is voor henzelf maar wat vooral ook hun patiënten in gevaar kan brengen.
 
Een proefproject van D4D (Doctors for Doctors) toonde aan dat preventie, behandeling en noodhulp mogelijk is.
 
De ziekteverzekering trekt 200.000 euro uit. Dat is geen geld dat van andere patiënten wordt afgenomen, het komt van het bedrag dat bestemd is voor honoraria en voor het ‘sociaal statuut’ van de artsen.
 
 

Gepubliceerd op 23-09-2015

  163