Veiligheid

28 april 2015: Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk

28 april is de Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk. Op deze internationale dag wil men de nadruk leggen op de preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten. Dit jaar roept de Internationale Arbeidsorganisatie op om werk te maken van een preventiecultuur. 

Het doel van deze werelddag bestaat erin de preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten op internationaal niveau in de kijker te zetten. 

In 2015 staat de Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk in het teken van het thema “Bouw mee aan een cultuur van preventie op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk”.

Voor de Internationale Arbeidsorganisatie is een “preventiecultuur” een cultuur waarin:
  • het recht op een veilige en gezonde arbeidsomgeving op alle niveaus wordt nageleefd,
  • de regering, werkgevers en werknemers zich inzetten voor een veilige en gezonde arbeidsomgeving,
  • het preventiebeginsel de hoogste prioriteit heeft.
 
Wil je meer weten? Ga naar de website van het IAO. Dit jaar kozen ze voor een sensibilisatiecampagne in plaats van een uitgebreid rapport.
 
 
Extra info op senTRAL:  
 

Gepubliceerd op 22-04-2015

  239