Veiligheid

35% van de Belgen over- of onderschat eigen EHBO-kennis

Uit een praktijktest van het Rode Kruis blijkt dat 35% van de Belgen zijn eigen kennis over EHBO verkeerd inschat. Hoog tijd voor een cursus EHBO dus? 

Inschatting eigen EHBO-kennis vaak fout

De meerderheid van de bevolking heeft ooit een eerstehulples gevolgd, bijvoorbeeld op school, in hun bedrijf of in een jeugdbeweging. 8 op de 10 Belgen denken eerste hulp te kunnen verlenen in noodsituaties zoals een hartstilstand of hevige bloeding. Bij een botbreuk of bij contact met giftige stoffen, denken slecht 6 op de 10 Belgen eerste hulp te kunnen verlenen. 

Hoe is het in de realiteit met onze kennis gesteld?


Vaak wordt eigen kennis over EHBO overschat: 3 op de 4 personen gaan de mist in wanneer hen wordt gevraagd om hun reanimatievaardigheden te demonstreren. Bij hevige bloedingen kiezen 3 op de 10 personen een foutieve hulpmethode, bij snijwonden zelfs 4 op 10 personen. 
 
Maar bij ongevallen met giftige stoffen onderschatten Belgen dan weer hun eigen kennis. 1 op 3 Belgen kiest toch voor de juiste manier van hulpverlenen hoewel ze eerder aangaven hier het minst zeker over te zijn.
 
Bij een botbreuk schat 1 op 4 van de respondenten zijn kennis verkeerd in. Zowel in de positieve als in de negatieve zin.
 
In het campagnefilmpje van het Rode Kruis wordt getoond hoe mensen reageren wanneer gevraagd wordt een reanimatie uit te voeren. 

Belang dat gehecht wordt aan EHBO is groot

Belgen vinden eerste hulp erg belangrijk. 99% zou zelf geholpen willen worden als er iets gebeurt. 98% wil mensen in de directe omgeving kunnen helpen en 94% zou zich schuldig voelen als ze niet kunnen helpen. 
94% van de Belgen vindt dat een eerstehulpopleiding veplicht zou moeten zijn. 

Opleidingen 

De werkgever is verantwoordelijk voor de organisatie van eerste hulp. Daarom moeten één of meerdere werknemers op de werkvloer aanwezig zijn die opgeleid zijn als hulpverlener. De bedrijfshulpverleners moeten eenmalig een basisopleiding EHBO volgen en vervolgens jaarlijks (of in uitzonderlijke gevallen tweejaarlijks) een bijscholingscursus

Meer info op senTRAL: 
  • EHBO (thematische fiche)
 

Gepubliceerd op 26-09-2017

  414