Veiligheid

4 mini-strips over veilig werken op hoogte

In het kader van de preventiecampagne ‘Veilig werken op hoogte’ heeft het Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en hygiëne in het Bouwbedrijf (navb-cnac Constructiv of kortweg het navb) vier mini-strips gepubliceerd. 

De hoogtewerker Bas Harnas is het hoofdpersonage in die strips. Hij begeleidt en adviseert werknemers en werkgevers van de bouw en andere betrokkenen op de bouwplaats aan de hand van goede praktijkvoorbeelden.

De campagne is een initiatief van het navb en de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) en heeft als doel om iedereen in de bouwsector te sensibiliseren en te informeren over de risico’s en preventiemaatregelen die verband houden met werken op hoogte.

Vallen van hoogte, en dit zowel van personen als van voorwerpen, is namelijk altijd de belangrijkste oorzaak geweest van dodelijke arbeidsongevallen en arbeidsongevallen met blijvende invaliditeit. Dit is het geval in bijna alle sectoren en zeker in de bouwsector. Ondanks alle inspanningen van zowat alle betrokkenen (preventieorganisaties, overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties), is een op drie dodelijke arbeidsongevallen en ongevallen met blijvende invaliditeit te wijten aan een val van hoogte.

Op de campagnewebsite kunt u de vier kortstrips gratis downloaden. U vindt er ook andere communicatiemiddelen, zoals de campagnetrailer, de folders, de affiches en de video’s.
 
De intensieve campagne loopt nog tot augustus 2017.

Je kan onze Powerpoint-presentatie over veilig werken op hoogte bekijken op sentRAL.

Gepubliceerd op 10-11-2015

  412