Veiligheid

4 op 10 werknemers ervaart stress tijdens vakantie

De manier waarop je je vakantie beleeft, is bepalend voor je mentale gezondheid. Een paar weekjes er tussenuit vormen een goede onderbreking om het werk en de daarmee gepaard gaande stress even achterwege te laten. Maar sommige werknemers ervaren voor, tijdens of na hun vakantie net meer stress, zo blijkt uit een onderzoek van Caers. 

Werk meenemen op vakantie

Uit het onderzoek van Ralf Caers, professor personeelsbeleid bij KU Leuven, blijkt dat 40% van de werknemers tijdens hun vakantie werk gerelateerde stress ervaren. Nochtans is het hoofd vrij kunnen maken, essentieel om daarna terug met opgeladen batterijen aan de slag te kunnen gaan. 

Volgens Caers is de stress niet te wijten aan te veel of te weinig vakantie nemen. De grootste oorzaak ligt volgens hem bij het gebrek aan back-up: “We zien dat het werk steeds vaker blijft liggen wanneer iemand op vakantie gaat, en dat het niet wordt overgenomen.” Werknemers moeten hun afwezigheid dus compenseren door valk voor of na de vakantie extra hard te werken. 

Scheiding werk-privé

Marijke De Couck, gecertificeerd burn-out coach, stelt dat werknemers opnieuw moeten leren om privé en werk strikter te scheiden. 
 
In Amerika leeft al langer het idee dat op tijd uitrusten essentieel is om je mentale gezondheid op peil te houden. Maar in België moeten werknemers met een burn-out naar de dokter. Volgens Caers is afwezigheid op het werk omwille van mentale overbelasting nog steeds niet aanvaard: “We nemen te weinig tijd om te rusten, het moet al erg gesteld zijn voor we naar een dokter gaan. Belgen moeten meer preventief voor hun mentale gezondheid zorgen, dat gebeurt vandaag nog te weinig.”
 
Om dat idee te wijzigen, stelt Caers voor om het beeld van een “goede werknemer” bij te sturen: “Dagelijks overwerken mag geen vereiste vormen om als goede werknemer bestempeld te worden. Een goede werknemer is iemand die mentaal gezond tot 65 jaar kan werken, en een goede balans heeft tussen werk en privé. “

 

Tips voor minder stress op vakantie

Enkele tips om werkstress tijdens vakanties te voorkomen:
  • Voorzie een back-up voor je werknemers. Op die manier hoopt het werk zich minder op tijdens iemands afwezigheid. 
  • Raad je werknemers af om werk gerelateerde mails te lezen tijdens de vakantie.
  • Moedig je werknemers aan om een out of office bericht te plaatsen in hun mailbox. Je kan er zelfs voor kiezen een paar dagen extra in de out-of office te vermelden. Op die manier hebben werknemers de eerste dagen na hun vakantie wat meer marge om hun mails te lezen. 
  • Plan bij voorkeur de eerste dag na de vakantie geen of weinig vergaderingen in.
 
Meer info op senTRAL:
 

Gepubliceerd op 18-07-2017

  232