50 jaar Co-Prev: een blik op de toekomst van welzijn op het werk

Co-Prev bestaat 50 jaar en de Externe Diensten voor Preventie op het Werk vieren hun 20e verjaardag. Ter gelegenheid van deze twee verjaardagen organiseerde de koepelorganisatie voor externe diensten een jubileumcongres. De verschillende sprekers wierpen vanuit hun expertise een blik op de toekomst van welzijn op het werk. 

In 1968 werd Co-Prev opgericht, toen nog onder de naam Vagedi-Asmetra. Doorheen de jaren was de koepelorganisatie voor arbeidsgeneeskundige diensten getuige van enkele belangrijke wijzigingen, zoals de invoer van de Welzijnswet in 1996 en de publicatie van het KB betreffende externe diensten in 1998. Vandaag focussen ze vooral op de invloed van de informatisering op welzijn op het werk.  
 

Nood aan samenwerking

Minister van Werk Kris Peeters beet de spits af als eerste spreker op het verjaardagsevent. Zijn toelichting stond in het teken van werkbaar werk. Hij benadrukte het belang van samenwerking tussen de externe diensten en de overheid om het hoofd de bieden aan de technologische evolutie, de vergrijzing en het hoge aantal langdurig zieken. 
 

Digitaal is de nieuwe moedertaal 

Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder van VDAB, benadrukte de nood aan digitale vaardigheden om tegemoet te komen aan de veranderende arbeidsmarkt: “Tegen 2030 zullen we ongeveer 300.000 werknemers moeten omscholen”. 
 
Maar de digitalisering biedt ook voordelen. Dankzij nieuwe digitale ontwikkelingen is het gemakkelijker om werk op maat te creëren. Dat bevordert de re-integratie en maakt het mogelijk om preventief in te spelen op werkgerelateerde risico’s, zoals het inzetten van robots en drones voor gevaarlijke werkzaamheden.
 

De ene burn-out is de andere niet

De hoge werkdruk van vandaag vormt een psychosociale risicofactor van formaat. 
 
Elfi Baillien, professor bij de faculteit economie en bedrijfswetenschappen van de KU Leuven, deelde haar inzichten uit wetenschappelijke onderzoeken en praktijkervaringen: 
  • Burn-outs komen in bepaalde sectoren meer voor dan in andere. Onder meer de politie, psychologen, zorgkundigen, journalisten en leerkrachten behoren tot de risicogroepen. 
  • Steeds meer komt ongewenst grensoverschrijdend gedrag op de agenda. Naar schatting wordt minstens 50% van de werknemers ooit het slachtoffer van seksueel ongewenst gedrag op het werk. 
  • Ook hier kan de digitalisering zowel een vriend als een vijand zijn. De continue connectiviteit kan stress in de hand werken. Bovendien zijn cyberpesterijen veel minder zichtbaar. En wat met sociale interacties als robots een deel van het werk overnemen? Baillien raadt aan om de cognitieve belasting door digitale tools onder controle te houden. Face-to-face communicatie tussen werknemers en leidinggevenden blijft essentieel.   
Psychosociale problemen kunnen ernstige schade toebrengen aan werknemers en leiden tot langdurige afwezigheid. Baillien roept werkgevers op om in te zetten op primaire preventie, door een psychosociaal veiligheidsklimaat te creëren op de werkvloer. Een sterke samenwerking tussen de preventiediensten, HR en leidinggevenden vormt een onmisbare basis. 

Werkgevers moeten er zich bewust van zijn dat de subjectieve werkelijkheid centraal staat bij het voorkomen van psychosociale aandoeningen. Waar de grens ligt en wanneer die overschreden wordt, dat is voor iedereen anders. Een aanpak op maat dringt zich op.

 

De invloed van de “Gig Economy” 

François Perl van het Riziv had het over de nieuwe tendens op de arbeidsmarkt om steeds meer te werken met tijdelijke contracten en flexi-jobs, of ook “the gig economy" genoemd.  Om het welzijn van de werknemers te garanderen binnen deze nieuwe werkwijze, is er nood aan een grondige wijziging van het sociale zekerheidssysteem. Preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten wordt daarom nog belangrijker. Daarnaast staan we voor de volgende uitdagingen, aldus Perl:
  • Het maken van voorspellingen rond langdurige afwezigheden op basis van risicofactoren.
  • Het inzetten op artificiële intelligentie bij medische beoordelingen.
  • Een future proof re-integratiebeleid creëren door een beter disability management en werk op maat. 

De toekomst begint in het heden

Geert De Smet, directeur bij Co-Prev, benadrukte onderstaande thema’s als sleutelfactoren voor een toekomstgerichte preventieaanpak: 
  • Een fundamentele modernisering van het gezondheidstoezicht.
  • Toekomstgerichte vorming en voorwaarden voor preventieadviseurs, bv. preventieadviseurs niveau 2 ook toelaten bij de externe diensten.
  • Meer focus op gezondheidspromotie, burn-outpreventie en een efficiënte uitwerking van werkbaar werken en het re-integratiebeleid. 
 
 
Meer info op senTRAL:


 

Gepubliceerd op 18-10-2018

kristelweyns
Kristel Weyns
Redacteur, Preventieadviseur niv. 2, Wolters Kluwer
  501