70% van Vlamingen ervaart te veel stress

Zeven op de tien Vlamingen geven aan dat hun mentale veerkracht op of bijna op is. Dat blijkt uit een recente peiling over mentale veerkracht van Partena. Het ziekenfonds lijst de belangrijkste bevindingen op en lanceert een test om mentale veerkracht en alarmsignalen te meten. 

Ongeveer de helft (55%) van de respondenten loopt het risico op een burn-out en oververmoeidheid en 13% zit al in de gevarenzone. Een deel van de respondenten geeft aan dat ze wekelijks (23%) of zelfs dagelijks (12%) de stress niet de baas kunnen. 

 
Partena detecteert 5 grote boosdoeners:
 • Werkomstandigheden: Opvallend is dat de leeftijdsgroep van 30- tot 49-jarigen significant meer stress ervaart door het werk in vergelijking met andere leeftijdsgroepen. 
 • Verkeer: Dit is voornamelijk een stressfactor voor de ouderen (vanaf 50 jaar). 
 • Geldzaken: Geld is voor alle leeftijdsgroepen een even grote stressfactor. 
 • Gezondheid: Vooral de oudere respondenten maken zich zorgen over gezondheidsproblemen. Mannen ervaren significant meer stress over hun gezondheid dan vrouwen. 
 • Sociale verplichtingen: vooral bij 18- tot 39-jarigen werken sociale verplichtingen stress in de hand. 
   
Partena Ziekenfonds wil naar aanleiding van deze cijfers bewustwording creëren over de alarmsignalen van problematische stress. Wie de signalen in een vroeg stadium bij anderen of zichzelf herkent, kan voorkomen dat de stress evolueert naar een burn-out. Bij deze signalen sla je maar beter alarm:
 • Gedragsveranderingen zoals concentratieprobelemen, slaapproblemen door gepieker,…
 • Emotionele veranderingen zoals stemmingswisselingen, sneller boos worden,…
 • Vermindering in sociale activiteiten zoals opkijken tegen sociale contacten, minder zin om mensen te zien,…
 • Gesprekken of non-verbale gedragingen die er op wijzen dat het minder goed gaat, zoals minder enthousiasme, bedrukte blik,…
Partena lanceerde een test om je mentale veerkracht te meten. Je kan de test invullen op de website van Partena. 

Meer info op senTRAL:
Het verschil tussen burn-out en stress 
Het effect van stress op veiligheidsgedrag 

Gepubliceerd op 26-02-2019

  211