Veiligheid

Aan het werk met een handicap: Wat zijn redelijke aanpassingen op het werk?

Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum, maakte zijn eerste cijfers voor 2016 bekend, een jaar dat wordt gekenmerkt door een algemene stijging met 20% van het aantal nieuw geopende dossiers voor mogelijke discriminatie, haatspraak en haatdelicten. Er is een duidelijke toename van het aantal gevallen van discriminatie in twee domeinen: werk en onderwijs. Zo staat discriminatie en het weigeren van redelijke aanpassingen de volwaardige integratie van mensen met een handicap in de weg. Het aantal geopende dossiers in dat verband is tussen 2015 en 2016 met 58% gestegen. Dit was voor Unia het signaal om een nieuwe brochure uit te brengen: ‘Aan het werk met een handicap’. Zo kunnen werkgevers en werknemers goed geïnformeerd aan de slag rond redelijke aanpassingen.

Unia ontvangt regelmatig meldingen van personen met een handicap die problemen hebben om redelijke aanpassingen op het werk te bekomen. Nochtans hebben ze daar recht op. Werkgevers zijn niet altijd op de hoogte van hun verplichtingen en weten niet altijd wat ze kunnen voorzien om mensen met een handicap in staat te stellen hun werk te doen. De brochure van Unia is bedoeld om het begrip ‘redelijke aanpassingen’ bekend te maken bij mensen met een handicap, maar ook bij werkgevers, vakbonden, jobcoaches, preventieadviseurs, bedrijfsartsen en andere tussenpersonen.

In de brochure wordt het begrip redelijke aanpassingen op de werkplek uitgelegd, maar ook aan welke criteria de redelijke aanpassingen moeten voldoen. Wanneer zijn aanpassingen juist ‘redelijk’? Daarnaast zijn er ook concrete procedures te vinden. Hoe pak je een vraag naar redelijke aanpassingen aan? Welke deskundigen kunnen je helpen? Ook premies en andere vormen van ondersteuning komen aan bod, en wat er moet gebeuren bij onenigheid over redelijke aanpassingen. De brochure sluit af met juridische teksten, referentiedocumenten en nuttige contacten.

Zowel werkgevers, als werknemers kunnen overigens gratis terecht bij Unia voor meer informatie.

De brochure "Aan het werk met een handicap: redelijke aanpassingen op het werk" vindt u op de site van Unia. De brochure is overigens ook beschikbaar in Vlaamse Gebarentaal, en er is ook een versie in gemakkelijke woorden. Beide brochures zijn beschikbaar via deze link.

Indien u graag meer informatie wilt over de eerste cijfers van 2016 van Unia, verwijzen we u graag door naar het persartikel, met daar ook een download naar meer cijfermateriaal.

Gepubliceerd op 01-03-2017

  371