Aan welke verplichte vragen moet een contractorbedrijf voldoen om VCA-P te behalen?

Een senTRAL-abonnee stelde ons deze vraag: ons bedrijf is reeds VCA-gecertificeerd maar wil een VCA-Petrochemiecertificaat behalen om in de vermelde sectoren aan de slag te kunnen gaan. Aan welke verplichte vragen dienen we dan nog extra te voldoen om dit VCA-P-certificaat te behalen?
 


Een eerste stap is na te gaan over welk type van VCA-certificaat de onderneming vandaag beschikt. Onderstaande tabel geeft aan hoeveel mustvragen en aanvullende vragen positief moeten worden beoordeeld volgens type checklijsten.

Verschillende checklijsten in het VCA-stelsel

Binnen het VCA-stelsel kennen we drie verschillende checklijsten, elk met een specifiek toepassingsgebied en met vastgelegde must- en aanvullende vragen:

  • VCA*
  • VCA**
  • VCA-P (petrochemie)

Volgende tabel geeft per type checklijst de vereisten duidelijk weer.

VCA-CHECKLIJST
Toepassingsgebied
Aantal mustvragen (1)
Aantal aanvullende (2) vragen
VCA*
 

Gericht op de directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer, zonder inschakeling van onderaannemers.

Alle 23 mustvragen moeten positief worden beoordeeld.(3)

Geen aanvullende vragen, enkel mustvragen.
VCA**
 

Gericht op de directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer, alsmede op de VGM-structuur (o.a. VGM-beleid, VGM-organisatie en verbetermanagement)

Alle 27 mustvragen moeten positief worden beoordeeld.

Minimaal 4 van de 8 aanvullende vragen moeten positief worden beoordeeld.

VCA PETROCHEMIE (VCA-P)
 

Gericht op de directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer, alsmede op de VGM-structuur (o.a. VGM-beleid, VGM-organisatie en verbetermanagement),alsmede op specifieke aanvullende eisen voor de petrochemie.

Alle 33 mustvragen moeten positief worden beoordeeld.

Minimaal één van de 2 aanvullende vragen moeten positief worden beoordeeld.

 

(1)   Vraag uit de VCA-checklijst die verplicht volledig positief door de auditor moet worden beoordeeld.

(2)   Vragen uit de VCA-checklijst die aanvullend zijn opgenomen waarbij het bedrijf zelf kan aangeven op welke van deze vragen ze minimum door de auditor wenst te worden beoordeeld in overeenstemming met het minimum gestelde criterium.

(3)   Een vraag wordt door de auditor enkel positief beoordeeld indien is voldaan aan alle minimumeisen en de doelstelling, behorende bij die vraag, en als de betreffende documenten positief worden beoordeeld.

Aan welke extra verplichte vragen zijn te voldoen in functie van het VCA*-, VCA**- en VCA-P-certificaat?

23 dezelfde vragen moeten zowel in de VCA-checklijsten voor VCA*, VCA** en VCA-P door de auditor positief worden beoordeeld.

Voor de VCA**-checklijst komen daar t.o.v. de VCA*-checklijst 4 extra verplichte mustvragen bij, voor de VCA-P checklijst t.o.v. de VCA**-checklist 6 extra verplichte mustvragen.

Onderstaande tabel geeft weer over welke extra vragen het concreet gaat en voor welke checklijst het specifiek van toepassing is:

 

Afhankelijk dus vanaf welk VCA-certificatieniveau de contractorfirma komt, moeten 10 (vanuit VCA*) of 6 (vanuit VCA**) bijkomende mustvragen positief worden beoordeeld, en een aantal aanvullende vragen overeenkomstig de vereisten van die checklijst (zie eerste tabel).


Auteur: Marc De Locht

Gepubliceerd op 19-11-2020

  77