Aangevulde concordantietabel helpt u van oud naar nieuw AREI

Op 1 juni 2020 treedt het nieuwe ‘Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)’ in werking. Om de overgang naar het nieuwe AREI gemakkelijker te maken, publiceerde de overheid ook 4 concordantietabellen. Voor al wie in de praktijk staat, is vooral de vierde concordantietabel van belang: die vertrekt vanuit het huidige AREI en toont waar de overeenkomstige bepalingen staan in de 3 nieuwe boeken.

Maar bij de publicatie in het Belgisch Staatsblad heeft de federale regering enkele artikels over het hoofd gezien. De concordantietabel bevatte géén verwijzingen voor de artikels 267 tot en met 271bis van het AREI.
Vandaar dat de federale regering de concordantietabel integraal opnieuw publiceert in het Belgisch Staatsblad van 15 januari 2020. Dit keer mét de artikels 267 tot en met 271bis en hun verwijzingen naar de overeenkomstige nieuwe bepalingen in ‘Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning (wisselspanning).
Goed nieuws!   senTRAL-klanten hoeven niets te doen. De concordantietabel op senTRAL bevat de verwijzingen die de federale overheid vergeten was!
Bron: Koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie. - Erratum, BS 15 januari 2020 [Aangevulde vierde concordantietabel].

Zie ook: Koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie, BS 28 oktober 2019 [Onvolledige concordantietabel, zoals ze gepubliceerd werd in het BS van 28 oktober 2019].

Gepubliceerd op 16-01-2020

  279