Veiligheid

Aankondiging nieuwe campagne EU-OSHA: gevaarlijke stoffen op de werkplek

Wie kent ze niet, de veiligheidscampagnes van het EU-OSHA? De campagnes voor een gezonde werkplek worden sinds 2000 georganiseerd, oorspronkelijk onder de titel Europese Week voor veiligheid en gezondheid op het werk. Sinds 2007 duren de campagnes niet langer één, maar twee jaar, om tegemoet te komen aan de toenemende behoefte om op verschillende niveaus bewustzijn te creëren over veiligheids- en gezondheidskwesties. Dat wordt gedaan door toegankelijke gegevens, informatie en tools langer beschikbaar te stellen. Dit en volgend jaar ligt de nadruk nog op “gezond werk voor alle leeftijden”. Tijdens de campagne 2018-2019 zal de nadruk liggen op gevaarlijke stoffen op de werkplek.

De doelstellingen van het programma zijn:

Bewustwording creëren over het belang van risicopreventie in verband met gevaarlijke stoffen, waarbij EU-OSHA algemene misvattingen de wereld uit wilt helpen.

Het uitvoeren van risicobeoordelingen stimuleren door informatie te geven over praktische hulpmiddelen en kansen scheppen voor het uitwisselen van goede praktijken, met name gericht op:
  • de uitbanning of vervanging van gevaarlijke stoffen op de werkplek
  • de hiërarchie van preventieve maatregelen (d.w.z. het volgen van de in wetgeving geschetste hiërarchie zodat altijd wordt gekozen voor de doeltreffendste maatregel).
Bewustwording versterken ten aanzien van risico's die samenhangen met blootstelling aan kankerverwekkende stoffen op het werk, door de uitwisseling van goede praktijken te ondersteunen; EU-OSHA heeft de overeenkomst voor de Europese routekaart voor kankerverwekkende stoffen ondertekend.

Bereiken van met name kwetsbare groepen werknemers door op hen toegesneden informatie en voorbeelden van goede praktijken te geven. Tot deze groepen horen onder andere:
  • vrouwen
  • arbeidsmigranten
  • jongeren
  • werknemers die vanwege de branche waarin ze werkzaam zijn of het werk dat ze doen een verhoogd risico lopen
  • tijdelijke werknemers en werknemers in de informele economie.
De kennis omtrent het sterke rechtskader, waarin inmiddels is voorzien om werknemers te beschermen, vergroten en beleidsontwikkelingen onder de aandacht brengen.

Gepubliceerd op 23-12-2016

  173