Aanpak van werknemers die behoren tot de risicogroep voor een ernstig verloop van een COVID-19-infectie

Vanuit de federale overheidsdienst van werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg is checklist over preventie van COVID 19 gepubliceerd. Hierin staat vermeld dat COVID-19 een arbeidsrisico vormt op de werkvloer waar de werkgever de werknemers moet tegen beschermen. Het risico van COVID-19 moet zoals alle andere risico’s op het werk geëvalueerd worden samen met de bevoegde interne en externe preventiedienst. Meer bepaald moet de werkgever ook aandacht besteden aan werknemers met een kwetsbare gezondheid (werknemers die behoren tot de risicogroep voor een ernstig verloop van een COVID-19 infectie).
  

- Wie behoort tot de risicogroep voor een ernstig verloop van COVID-19?

COVID-19 is een nieuwe ziekte, er is daarom slechts beperkte informatie beschikbaar over wie tot de risicogroep behoort. Gebaseerd op de huidige informatie en klinische ervaring gaat het over personen ouder dan 65 jaar en personen met een onderliggende pathologie (indien deze onvoldoende onder controle is).

Over welke pathologieën gaat het hier?
  • chronische longaandoening of matig tot ernstig astma
  • chronische hartaandoening
  • chronische nieraandoening (met dialyse)
  • diabetes
  • leveraandoeningen
  • ernstige obesitas (BMI van 40 of meer)
  • immunosuppressie: door medicatie (langdurige behandeling met corticoïden, immunosuppressiva), kankerbehandelingen, immunodeficiëntie, orgaantransplantatie, roken, chronische infecties
- Ook zwangere vrouwen?

Er zijn geen aanwijzingen dat een COVID-19-infectie tijdens de zwangerschap een negatief effect heeft op de foetus, of dat er een overdracht is van het virus naar de foetus, of dat zwangere vrouwen vatbaarder zouden zijn voor deze infectie. Geruststellend is dat er onder de ernstig zieke patiënten met COVID-19 weinig zwangere vrouwen zijn.

- Wat is de rol van de werkgever?

Als werkgever kan je de werknemers sensibiliseren en informeren, en de personen die tot een risicogroep behoren informeren dat zij hierover hun behandelend arts contacteren en een advies vragen over hun mogelijke tewerkstelling. Je kan als werkgever niet rechtstreeks vragen aan de werknemer of hij/zij tot de risicogroep behoort, want dit valt onder de privacy van de werknemer.

De behandelend arts kan hier het beste een inschatting maken over de ernst van de aandoening en welke preventieve maatregelen er nodig zijn om een COVID-19-infectie te vermijden. Op basis van het document met de aanbevelingen van de behandelende arts kan er contact opgenomen worden met de arbeidsarts. Deze stelt een ‘formulier voor de gezondheidsbeoordeling’ op met adviezen, aanpassingen aan de werkpost (bijvoorbeeld: enkel thuiswerk is mogelijk).

Indien de werkgever echter de adviezen niet kan toepassen, dan kan er aan de behandelende arts  een attest van ‘preventieve quarantaine’  gevraagd worden. Op basis van dit attest kan er tijdelijke werkloosheid (met vermelding ‘Corona’) aangevraagd worden.

Dit attest van ‘preventieve quarantaine’ kan ook uitgeschreven worden indien een werknemer samenwoont met een risicopatiënt. Hiervoor kan je contact opnemen met de behandelend arts van de risicopatiënt om een inschatting te maken naar het besmettingsrisico.

- Wat als uw partner een attest van preventieve quarantaine heeft?

Als de behandelend arts van uw partner het nodig vindt, zal hij voor uw partner zelf een preventieve quarantaine kunnen voorschrijven. Voorlopig is het nog onduidelijk of dat attest ook gebruikt kan worden voor de andere inwonende leden van het gezin. Intussen kunt u indien mogelijk thuis telewerken, zodat u aan het werk kunt blijven en uw werkgever uw loon verder uitbetaalt. Telewerk blijft immers nog steeds de norm.

Let op! Deze informatie is afhankelijk van de evolutie van de pandemie van COVID-19 en kan regelmatig veranderen.


Auteur: Pieter Van Wambeke – arbeidsarts Mensura

Gepubliceerd op 11-05-2020

  654