Veiligheid

Aantal arbeidsongevallen met zware gevolgen wil maar niet omlaag

Uit cijfers van Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s, blijkt dat het aantal arbeidsongevallen toeneemt. Het probleem situeert zich vooral bij arbeidsongevallen met ernstige gevolgen, waarvan het aantal maar niet omlaag te krijgen is. Vorig jaar vielen er 66 doden op het werk.

In 2016 aanvaardden verzekeraars 119.882 arbeidsongevallen op de werkplek. Dat is een toename van 3 %. Ook gebeurden er 22.347 ongevallen op de weg van en naar het werk. Het feit dat er meer mensen aan het werk zijn, kan de stijging van het aantal behandelde dossiers deels verklaren.


Arbeidsongevallen met zware gevolgen nemen toe
In tegenstelling tot het aantal lichte ongevallen, daalde het aantal arbeidsongevallen met ernstige gevolgen niet. Tegenover 1985 waren er zelfs 10 % meer ongevallen met blijvende arbeidsongeschiktheid (11.862 gevallen). En dat terwijl er elk jaar minder arbeiders aan het werk zijn, de groep waarin de meeste slachtoffers vallen.

Minder doden
Het aantal dodelijke arbeidsongevallen zakte wel. Toch lieten vorig jaar nog altijd 66 arbeiders het leven op de werkplek. Daarbij moeten er ook nog 42 dodelijke slachtoffers op de weg van en naar het werk geteld worden.

Bouwsector is gevaarlijkst
Uit cijfers blijkt dat de bouwsector de meeste ongevallen kende, en bovendien vielen de meeste zware en dodelijke ongevallen te noteren bij diezelfde bouwarbeiders, samen met de vrachtwagenchauffeurs.
Volgens Herman Fonck, hoofd van de Dienst Onderneming bij het ACV, wordt er vaak onveilig gewerkt. Arbeiders zonder helm en dakwerkers zonder beveiliging zijn schering en inslag. Werknemers zijn soms moeilijk te overtuigen om toch maar een PBM te gebruiken of beseffen niet altijd welke risico's hen boven het hoofd hangen omdat ze onvoldoende ervaring hebben of geen degelijke opleiding kregen. Op werven wordt er ook vaker geïsoleerd gewerkt, waardoor er minder controle en begeleiding is.

Jeroen Boone, afgevaardigde voor het ABVV, merkt op dat de aanwezigheid van vele onderaannemingen op een werf vlotte communicatie bemoeilijkt, want niet bevorderlijk is voor de veiligheid. Het feit dat er veel talen gesproken worden, maakt het er niet gemakkelijker op.

"Veiligheidsmaatregelen komen soms op de tweede plaats, als er deadlines gehaald moeten worden", getuigt een anonieme werknemer.

Uit de statistieken blijkt ten slotte dat jonge werknemers en arbeidskrachten met weinig ervaring vaker slachtoffer zijn van een ongeval. Het is wel zo dat dodelijke ongevallen of ongevallen met blijvende arbeidsongeschiktheid zich vooral situeren bij oudere arbeiders, mogelijk omdat ze minder vlot herstellen.

Bron: De Standaard, Elke week een dode op het werk, 25-26 november 2017

Gepubliceerd op 06-12-2017

  202