Veiligheid

Aantal telewerkers verdubbeld op 8 jaar tijd

Telewerken zit in de lift. Het is één van de manieren om werken werkbaarder te maken. In 2016 werkten 12,9 procent van de Belgische werknemers minstens één dag per maand van een andere locatie dan het werk. Tussen 2008 en 2016 er een verdubbeling hebben plaatsgevonden van het aantal telewerkers.


 

Oorzaken van de stijging?

Aan wat is deze evolutie te wijten? Volgens Kris Peeters ebt het wantrouwen tegenover telewerk stilaan weg. Toch is het belangrijk om goede afspraken te maken tussen de werkgever en de werknemers, bijvoorbeeld over het ter beschikking stellen van digitale werkmiddelen. Een tweede factor is het besef bij beide partijen dat telewerken verschillende voordelen kent. Zo spaart de werkgever een woon-werkverplaatsing uit en kan de werknemer zijn privéleven beter combineren met het werk. Het nadeel daarvan kan zijn dat de grens tussen privé en werkleven onder druk komt te staan, omdat werknemers vaker geconnecteerd zijn.
 

Occasioneel telewerk

Naast structureel telewerk voerde de wet werkbaar en wendbaar werk uit februari 2017 een kader in voor occasioneel telewerk. Zo kan een werknemer occasioneel thuiswerken wanneer hij bijvoorbeeld autopech heeft of de loodgieter komt.
 

Hooggeschoolden werken meer thuis

Het is opvallend dat het percentage thuiswerkers veel hoger ligt bij hooggeschoolden dan bij midden – en laaggeschoolden. De groei van thuiswerk is ook groter bij hooggeschoolden. Bij midden – en laaggeschoolden werkte in 2015 respectievelijk 5,1% en 2,9% thuis. Bijna een vierde van de hooggeschoolden werkt gedeeltelijk of volledig thuis. Dit heeft voornamelijk te maken met de aard van het werk dat ze verrichten.

Meer info op senTRAL:
Het nieuwe werken: voor - en nadelen onder de loep
Het Nieuwe Werken - plan van aanpak

Persbericht Kris Peeters, ‘Verdubbeling aantal telewerkers op 8 jaar tijd’, 7 juli 2017.

Gepubliceerd op 17-07-2017

  259