Veiligheid

ABVV eist erkenning stress en burn-out als beroepsziektes

Het ABVV eist de erkenning door het Fonds voor Beroepsziekten van stressgebonden ziektes, en dit voor alle werknemers uit alle sectoren. Dergelijke ziektes en burn-out zijn immers goed op weg om dé beroepsziekten van de 21ste eeuw te worden. Bovendien zorgt een erkenning voor meer investeringen in preventie. De socialistische vakbond komt met deze eis naar aanleiding van de Internationale Dag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk die jaarlijks op 28 april wordt gehouden.

Werktempo niet hele loopbaan houdbaar

Hoge werkdruk, onhaalbare doelstellingen, machines of software die het werktempo bepalen, verplicht concurreren met collega’s, ICT-snufjes die de grens tussen werk en privéleven doen vervagen. Voor veel werknemers is dit dagelijkse kost. Werknemers worden steeds vaker verplicht in het rood te gaan. En dus staan ook indicatoren zoals stress, burn-out, ziekteverzuim, turnover … in het rood.

Uit de enquête Modern Times? die het ABVV vorig jaar naar aanleiding van 28 april organiseerde, bleek al dat 74% van de bevraagde werknemers zich niet in staat acht om hetzelfde tempo vol te houden tot zijn 65ste (terwijl de regering de pensioenleeftijd wil optrekken tot 67…). Uit diezelfde enquête bleek dat 6 van de 10 respondenten vrezen dat de arbeidsorganisatie in hun bedrijf niet alleen stress en burn-out veroorzaakt, maar ook relatieproblemen, depressies, slaapstoornissen, voedingsproblemen, huidaandoeningen en nog vele andere problemen.

Een recente studie van Securex (2015) wijst uit dat 64% van de werknemers lijdt onder stress. Dit is 18,5% meer dan in 2010. Bovendien geeft 97% van werknemers met stress aan dat die stress schadelijk is voor zijn gezondheid en één werknemer op 10 zegt te lijden aan burn-out (9,2%). Alle ondervraagde werknemers verklaren dat de werkdruk in de afgelopen jaren fors is toegenomen (+8%).

Werknemers moeten hun werk kunnen uitvoeren zonder hun gezondheid in gevaar te brengen: een menselijke arbeidsorganisatie, autonomie, respect, erkenning, opleidingen, informatie... dat is wat we nodig hebben”, zegt Miranda Ulens, federaal secretaris van het ABVV, “Investeren in het welzijn van de werknemers is goed voor de productiviteit en verlaagt de kosten van ziekteverzuim, ontslagen, conflicten, verzekeringen… dat kan de werkgevers toch niet onverschillig laten?”.

Eisen van het ABVV

Een concrete oplossing bestaat uit meer preventie. Miranda Ulens: “Preventie op alle vlakken in de onderneming: dat betekent vooraf ingrijpen en dus ervoor zorgen dat de problemen zich niet voordoen. Stellen er zich alsnog problemen, dan moeten ze snel opgelost worden”. Dat is ook de essentie van de meest recente reglementering inzake preventie van psychosociale risico's. Maar nieuwe reglementering alleen volstaat niet.

Het ABVV eist dan ook:

  • De erkenning door het Fonds voor Beroepsziekten van stressgebonden ziektes, en dit voor alle werknemers uit alle sectoren. Een erkenning zorgt voor meer investeringen in preventie. En een preventieve aanpak (beter voorkomen dan genezen), zorgt voor minder kosten in de sociale zekerheid. Bijkomend kunnen werknemers die te kampen krijgen met stress of burn-out, rekenen op een uitkering en kunnen kosten van gezondheidsspecialisten en geneesmiddelen terugbetaald worden;
  • Een versterking van de inspectiediensten, want preventie komt voor alles. Er moeten meer inspecteurs en meer middelen komen om ervoor te zorgen dat de ondernemingen de wetgeving rond psychosociale risico’s naleven.

 

Gepubliceerd op 29-04-2015

  294