Veiligheid

Advocaat als wapen tegen lastige inspecteur (Nederland)

Het toezicht op veilig en eerlijk werk wordt steeds meer een juridisch gevecht. In Nederland worden inspecteurs zelfs tijdens hun controles opgewacht door een advocaat.
 
De boetes die opgelegd worden aan overtreders van de arbeidswetten zijn de afgelopen jaren fors verhoogd en worden consequenter opgelegd. Dat heeft gevolgen. In Nederland stijgt het aantal bedrijven dat bezwaar maakt of in beroep gaat tegen boeteoplegging. Deze bedrijven zetten vaak juristen in, vaak zelfs al tijdens de inspectie.
 
Dit zorgt ervoor dat Nederlandse inspecteurs meer tijd kwijt zijn aan het verzamelen en vastleggen van informatie en aan het leveren van een bijdrage dan aan het behandelen van bezwaarschriften en beroepszaken. En dat betekent dat ze minder controles kunnen uitvoeren.
 
De flexibele arbeidsmarkt brengt extra gevaar met zich mee en zorgt ervoor dat het onderzoek na een ongeval ingewikkelder is. De Inspectie SZW (Nederland) ziet in haar analyse van arbeidsongevallen dat uitzendkrachten veel vaker het slachtoffer zijn van arbeidsongevallen dan vaste werknemers.  Klussen met grote risico’s voor arbeidsveiligheid worden steeds vaker verricht door zzp’ers (zelfstandigen zonder personeel).
 
Vanwege constructies van onderaanneming kost het de Inspectie meer tijd om in het ongevalsonderzoek vast te stellen wie als werkgever verantwoordelijk is. De Nederlandse Inspectie plant daarom in 2016 significant meer tijd in voor ongevalsonderzoek.
 

Gepubliceerd op 29-09-2015

  242