Veiligheid

Alcohol en drugs op het werk: hoe passend reageren?

Het opstellen van een preventief alcohol- en drugsbeleid is verplicht sinds 1 april 2010. Maar hoe kan u passend reageren als een werknemer toch in dronken toestand of onder invloed op het werk aankomt? 

Preventief alcohol- en drugsbeleid

Het alcohol- en drugsbeleid kadert binnen het ruimere welzijnsbeleid. In de cao van 1 april 2009 betreffende het preventief alcohol- en drugbeleid is voorzien dat sinds 1 april 2010 elke onderneming een alcohol- en drugbeleid moet hebben. 

In de eerste fase omvat dit beleid verplicht een beleidsverklaring waarin de doelstellingen van het beleid worden uitgetekend. 

De (eventuele) tweede fase vormt de verdere uitwerking van dit beleid volgens noodzaak. Hierin kunnen dan concrete procedures worden opgenomen, zoals bv. welke stappen een leidinggevende concreet dient te nemen indien hij/zij geconfronteerd wordt met een dronken of geïntoxiceerde werknemer.

Van beide fasen moet een bekendmaking via het arbeidsreglement plaatsvinden.

Mag u als werkgever alcohol- en drugstesten (laten) afnemen?

Het afnemen van dergelijke testen is enkel mogelijk wanneer het arbeidsreglement hierin voorziet. Biologische testen (bv. bloedproeven of urinetesten) mogen enkel door de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer worden afgenomen. De werkgever of hiërarchische lijn mogen wel niet-biologische testen (bv. ademtesten) afnemen. 

Is op het werk verschijnen onder invloed een reden voor ontslag o.b.v. dringende reden?

In eerste instantie moet de werkgever preventief optreden bij disfunctioneren door alcohol- of druggebruik. Als de feiten zich herhalen of ernstig zijn kan een ontslag op basis van dringende reden gerechtvaardigd zijn.

De rechtspraak hanteert hiervoor twee criteria:

  • voorafgaande waarschuwingen (per aangetekend schrijven) en

  • de anciënniteit en/of functie van de betrokken werknemer.


Meer info op senTRAL: 


 

Gepubliceerd op 10-01-2018

  552