Arbeidsartsen mogen binnenkort quarantaineattesten opstellen

Contact tracing is een van de belangrijkste wapens tegen de verspreiding van het coronavirus. Een belangrijk deel van de besmettingen gebeurt op de werkvloer. Die twee factoren hebben geleid tot een uitbreiding van de rol van arbeidsartsen tijdens deze pandemie.
 
In een eerder artikel  gaven we al aan dat de sociale partners van de Hoge Raad voor preventie en bescherming op het werk aandringen op een duidelijke, coördinerende rol voor de arbeidsartsen bij de contactopsporing en uitbraakbeheersing in de ondernemingen. Na maanden van overleg is dit nu eindelijk in orde geraakt. Dat wil zeggen dat ook de arbeidsartsen binnenkort toegang krijgen tot het eHealthplatform, en dat hun rol in de contact tracing geïntegreerd wordt in de richtlijnen van Sciensano.

- De arbeidsarts kan bij een besmetting van een werknemer de risicocontacten in de onderneming in kaart brengen en in volle onafhankelijkheid beslissen welke de hoog- en de laagrisicocontacten zijn, op basis van de meest recente procedures van Sciensano en rekening houdend met de maatregelen die de werkgever heeft genomen.

- Via een webtoepassing kan de arbeidsarts vervolgens een quarantaineattest opstellen voor de hoogrisicocontacten, en in het kader van het bestrijden van clusters beslissen tot het uitvoeren van een COVID-19 test. In de huidige flow zal zo’n COVID-19 test een PCR-test zijn, die via het labo geanalyseerd wordt. De arbeidsarts kan vervolgens het resultaat raadplegen via www.mijngezondheid.be of op de app Coronalert. Ook de geteste persoon zelf kan dat.

- De webtoepassing laat ook aan de arbeidsarts toe om de testresultaten van de voorbije 14 dagen te visualiseren voor de hele onderneming. Dit kan de arbeidsarts helpen om aan de werkgever aanbevelingen te doen wanneer de maatregelen tegen virusoverdracht lacunes blijken te vertonen, om een (nieuwe) uitbraak te vermijden of onder controle te houden.

De tracing-procedure voor arbeidsartsen staat beschreven op de website corona-tracking.info
 

Let wel: deze regeling is nog niet formeel van kracht, eerst moet het eHealthplatform nog aangepast worden, daarna zal de FOD de officiële richtlijnen communiceren. Maar dat kan nog slechts een kwestie van dagen of weken zijn. De federale overheid heeft 1,5 miljoen antigentesten besteld en de Vlaamse overheid 4 miljoen; beide overheden hebben ook al via Co-prev de arbeidsartsen geconsulteerd over de benodigde aantallen.


Auteur: Edelhart Kempeneers

Gepubliceerd op 27-10-2020

  68