Arbeidsongevallen: loongrenzen voor 2020

De FOD Sociale Zekerheid heeft de geïndexeerde loonbedragen gepubliceerd die gebruikt worden in de arbeidsongevallenregeling voor werknemers en betaalde sportbeoefenaars. De geïndexeerde bedragen zijn van toepassing sinds 1 januari 2020. Opmerkelijk is dat 3 van de 4 bedragen op hetzelfde niveau blijven als vorig jaar.
De vergoedingen voor een arbeidsongeval dat zich in 2020 voordeed, worden berekend met de volgende loonbedragen:
Wettelijke basis
2019
2020
Algemene loongrens voor werknemer (art. 39, 1e lid WAO)
44.330,26 euro
44.817,89 euro
Bodembedrag voor minderjarige werknemer (art. 39, 2e lid WAO)
6.833,84 euro
6.833,84 euro
Algemene loongrens voor betaalde sportbeoefenaar (art. 5, 1e lid KB 10/08/1987)
20.343,56 euro
20.343,56 euro
Loonbedrag voor betaalde sportbeoefenaar die buiten de arbeidsongevallenwet voor sporters valt (art. 5, 2e lid KB 10/08/1987)
8.803,86 euro
8.803,86 euro

Gepubliceerd op 13-01-2020

  120