Veiligheid

Arbeidsongevallen: valpartijen meest voorkomende oorzaak (Nederland)

In 2014 was vallen op het werk de meest voorkomende oorzaak van arbeidsongevallen met een verzuimduur van vier dagen of langer. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in Nederland. 

Het CBS voerde onderzoek uit naar het aantal arbeidsongevallen in 2014. Hieruit blijkt dat zo’n 240.000 werknemers minstens één keer het slachtoffer waren van een bedrijfsongeval. Bij 88.000 van de ongevallen was de werknemer vier dagen of meer afwezig. Organisaties zijn verplicht om ongevallen te melden. 

Passende maatregelen 

Als belangrijkste oorzaak van arbeidsongevallen noemden de ondervraagden uitglijden, struikelen of vallen. Ongeveer 29% van de arbeidsongevallen die tot minimaal vier dagen verzuim leidde, viel binnen deze categorie. Werkgevers doen er daarom goed aan om maatregelen te nemen die de kans op een valpartij verkleinen. Enkele preventiemaatregelen uit de thematische fiche van senTRAL zijn:
  • goede inrichting van de arbeidsplaats;
  • aandacht voor orde en netheid op de werkvloer;
  • een goed beleid omtrent het verwijderen van gemorste materie (lekken), bv. signalisatie;
  • aandacht voor een goed poetsbeleid en voor de “clean desk policy”;
  • goed nadenken over de keuze van vloerbedekking en overwegen om antislipmateriaal aan te schaffen;
  • nadenken over het type schoeisel (materiaal) dat gedragen, wordt in de werkomgeving;
  • sensibiliseren van alle werknemers.
 
Voor het verder beperken van arbeidsrisico’s is het aangeraden (en verplicht) om werknemers duidelijke veiligheidsinstructies te geven. Ook de werknemers zelf hebben een rol bij het voorkomen van ongelukken en beroepsziekten.
 

Psychische schade na bedrijfsongevallen

In het onderzoek van het CBS zijn andere veelgenoemde oorzaken van arbeidsongevallen:
  • bedreiging, bijten of schoppen (22%);
  • contact met een voorwerp (16%) en
  • beknelling (12%). 
De ongevallen leidden niet alleen tot lichamelijk letsel. In 26% van de gevallen kampten de slachtoffers met psychische schade, bijvoorbeeld doordat de werknemer een trauma opliep.
 
 

Gepubliceerd op 11-02-2016

  322