Veiligheid

Arbeidsongevallenstatistieken: dalende tendens blijft doorgaan

 De statistische gegevens van de arbeidsongevallen vertonen een duidelijke dalende tendens. In 2014 gebeurden er 4,4% minder arbeidsongevallen op het werk en 13,1% minder tijdens het woon-werkverkeer. Een gunstige tendens die al verscheidene jaren aan de gang is.

1. Aantal ongevallen op het werk gehalveerd in 30 jaar
De arbeidsongevallencijfers voor de privésector van het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) wijzen duidelijk op een dalende tendens. In 1985 gebeurden er in België 243.805 arbeidsongevallen op het werk. In 2014 waren dat er nog slechts 121.195. Dat is minder dan de helft, een spectaculaire vermindering dus.
Ook in relatieve cijfers daalden de arbeidsongevallen. De frequentiegraad bedroeg in 1990 nog 43,54 en in 2014 is deze gedaald tot 17,05.
Woon-werk ongevallen dalend?
In 2014 daalde het aantal ongevallen op de weg van en naar het werk. Op lange termijn is de tendens echter minder duidelijk en volgen deze ongevallen een eerder stijgende dan dalende lijn. Het aantal ongevallen bedroeg in 1985 20.161, in 2010 waren dat er 27.555 en in 2014 zitten we weer ongeveer op het niveau van 30 jaar geleden met 20.670. De relatieve cijfers (aantal ongevallen per 1000 voltijdse equivalenten) wijzen echter op een dalende tendens. Het strenge winterjaar 2010, met veel struikel- en glijongevallen, vormt de uitzondering in de dalende lijn.
 
2. Gaat de daling hand in hand met economische crisis?
In 2009 was er een sterke daling van het aantal arbeidsongevallen op de arbeidsplaats. Het aantal daalde met bijna 12%. De verklaring van de economische crisis is dan voor de hand liggend, maar betekent dit dat de dalende cijfers enkel aan de vertragende economie moeten worden toegeschreven? Het Fonds voor arbeidsongevallen voerde een grondige analyse uit van de cijfers tussen 2008 en 2014 om een antwoord te vinden op die vraag.
De analyse toont aan dat niet elke sector even sterk is getroffen door de crisis. De crisis sloeg vooral toe in de sectoren Industrie (nace C), Bouw (nace F), Administratieve en ondersteunende diensten (nace N) en Vervoer en opslag (nace H). Dat blijkt uit de evolutie van het aantal voltijds equivalenten in die 4 sectoren.
Als 2008 als basisjaar wordt genomen, dan is er binnen die sectoren een sterke daling in 2009 en de jaren daarop groeit het aantal werknemers weer aan om in 2014 boven het niveau van 2008 uit te komen. In de andere sectoren is er geen sprake van een daling in 2009. Het aantal werknemers blijft stabiel en groeit de daarop volgende jaren stelselmatig.
Het aantal arbeidsongevallen met meer dan 30 dagen tijdelijke ongeschiktheid per 1000 voltijdse equivalenten blijft een dalende tendens volgen. In de sectoren getroffen door de crisis valt wel een sterke daling op in 2009. In 2010 herneemt de economische activiteit in deze sectoren en neemt de tewerkstelling er sterk toe. De daling van het aantal arbeidsongevallen vlakt dan af, maar in de volgende jaren zet de dalende tendens zich opnieuw door.
Die analyse lijkt erop te wijzen dat de economische crisis wel kan zorgen voor kleine schommelingen in de cijfers, maar dat de overduidelijke dalende tendens van de arbeidsongevallencijfers zich hoe dan ook doorzet.
 
 
 

Gepubliceerd op 17-09-2015

  654