Veiligheid

Atecon erkend voor controle van laagspanningsinstallaties

De FOD Economie heeft de vzw Atecon uit Antwerpen erkend voor de controle van huishoudelijke én niet-huishoudelijke installaties op laagspanning en zeer lage spanning.
Dat brengt het totale aantal keuringsorganen voor huishoudelijke elektrische installaties op 29, en voor niet-huishoudelijke installaties op laagspanning, op 19. Daarnaast zijn er nog keuringsinstallaties erkend voor het keuren van niet-huishoudelijke installaties in zones met ontploffingsgevaar, voor hoogspanningsinstallaties, voor hoogspanningsluchtlijnen zonder thermografie, en voor hoogspanningsluchtlijnen met thermografie.
Het meest recente integrale overzicht van alle erkende keuringsinstellingen dateert van 1 januari 2015. Daar moet u nog Atenas uit Flobecq aan toevoegen, en nu ook Atecon.
Bron:Erkenning van een organisme voor de controle van elektrische installaties, BS 24 juni 2015 (erkenning van Atecon).

Erkenning van een organisme voor de controle van elektrische installaties, BS 23 februari 2015 (erkenning van Atenas).

Gepubliceerd op 29-06-2015

  480