Veiligheid

Auditeren: van veiligheidsFlik naar veiligheidsKlik

Op 29/09/2016 gaf Marc Hoppenbrouwers een lezing op het HSE World Event waarin hij tips gaf voor het organiseren van een goede audit. Dit artikel geeft een korte samenvatting van de belangrijkste punten uit de presentatie.

Er bestaat geen eenduidige definitie voor ‘een audit’. Sommigen linken een audit aan inspectie, anderen zien het meer als een ‘scan’. We ervaren een audit vaak als iets negatiefs. Het is een soort controle, maar toch wil men ook zekerheid. Voor Marc Hoppenbrouwers is een audit een onpartijdig onderzoek dat uitmondt in een oordeel in welke mate een object overeenstemt met de daarvoor geldende norm.

Vervolgens werd dieper ingegaan op de vernieuwde norm voor auditen: ISO 19011. Met deze nieuwe structuur is het heel eenvoudig alle normen te vatten in een integraal managementsysteem. De nieuwe HLS (High Level Structure) – structuur zorgt er daarnaast voor dat de strategische richting en de managementsysteemeisen worden geïntegreerd in de gewone bedrijfsvoering.

De spreker maakte duidelijk dat een audit bestaat uit drie goed voorbereide fasen. In fase 1 wordt een concept auditprogramma opgesteld door de leidinggevende dat wordt goedgekeurd door het management. Fase 2 betreft de uitvoering. De leidinggevende start de afgesproken interne audits op door het verstrekken van de auditopdracht aan de betreffende interne auditor(s). Hij bewaakt dat de interne audits tijdig, effectief en efficiënt worden uitgevoerd. Tot slot wordt in fase 3 een samenvattende rapportage gemaakt die o.a. verbeteractiviteiten formuleert.

Als auditor moet je een veiligheidsklik maken en niet zozeer de rol van een 'veiligheidsflik' opnemen. Dat is de hoofdboodschap van Marc Hoppenbrouwers. Het is belangrijk dat je op voorhand laat weten waar je naar zal kijken. Voorzie ook ruimte om positieve elementen uit te lichten en omschrijf de middelen die aanwezig moeten zijn (bv. vraag op voorhand de nodige documenten op). De lezing werd afgesloten met de formulering van de vereiste kwaliteiten van een auditor en enkele praktische tips. 

Gepubliceerd op 20-10-2016

  605