Batibouw - veiligheid zit nog niet voldoende in de genen

In 2015 werden er 14.000 arbeidsongevallen geregistreerd op bouwwerven. Dat betekent dat er elke dag 55 ongevallen plaatsvinden. Deze cijfers werden bekendgemaakt door de Confederatie Bouw naar aanleiding van de opening van Batibouw. Veiligheid zit in onze genen, dat is de slogan van het Bouwforum dit jaar.

Gepubliceerd op 26-02-2018

Ernstgraden

pbm_fotolia_143154053_xs

De ongevallen kunnen opgedeeld worden volgens graad van ernst. Bij 30 van de 55 ongevallen was de werknemer tijdelijk arbeidsongeschikt. In 8 gevallen had het ongeval een blijvende invaliditeit tot gevolg. In 0,1 % van de gevallen leidde het ongeval tot het overlijden van de werknemer.

Geen arbeidsongeschikheid 31 %
Tijdelijke arbeidsongeschiktheid 54,7 %
Blijvende arbeidsongeschiktheid 14,2 %
Dodelijke afloop 0,1 %

KMO's kwetsbaar

Hoewel het aantal arbeidsongevallen daalt sinds 2008 (meer dan 20.000 ongevallen in 2008), is er in België zeker nog werk aan de winkel als je de situatie vergelijkt met die van de rest van Europa. België bevindt zich in de middenmoot. Bedoeling is dat ons land zich nestelt in de top 5.

Wat vooral opvalt, is dat de KMO’s, en zeker de bedrijven die minder dan 10 werknemers tellen, kwetsbaar zijn. De link tussen het aantal arbeidsongevallen en de grootte van het bedrijf is minder uitgesproken in andere Europese landen.

De Confederatie Bouw wil een dynamiek lanceren van sensibilisering en waakzaamheid. Paul Depreter, voorzitter van de Confederatie Bouw roept alle actoren (leidinggevenden, arbeiders en opdrachtgevers) op om nog meer aandacht te besteden aan veiligheid. Bedoeling is het aantal ongevallen te halveren.

Meer info op senTRAL:
Thematische fiche - Arbeidsongeval

Bronnen:
Confederatie Bouw
Le Vif, En 2015, 55 accidents du travail enregistrés chaque jour sur les chantiers, 22 februari 2018 
Het Laatste Nieuws, Bouwsector kende 55 arbeidsongevallen per dag in 2015, 22 februari 2018

  250