Veiligheid

Bedrijven krijgen controle op burn-out

De inspectiedienst die toezicht houdt op het welzijn op het werk gaat controleren of werkgevers voldoende ondernemen om hun werknemers te behoeden voor een burn-out. Bedrijven die niet in orde zijn, kunnen boetes tot 6.000 euro krijgen. Dat is te lezen in Knack en op de website van BeSWIC.

Sinds september 2014 zijn bedrijven verplicht preventiemaatregelen te nemen om burn-out bij hun werknemers of andere psychosociale risico's op het werk in te perken. Tot nu toe werd niet of nauwelijks gecontroleerd of werkgevers die verplichting nakomen.

Daar komt nu verandering in. De arbeidsinspectie kan een waarschuwingsbrief sturen en bij grove onregelmatigheden een proces-verbaal opstellen. Maar het is de arbeidsrechter die boetes moet opleggen. Eind februari werden de sancties in het sociaal strafwetboek nog verscherpt. Daarnaast kan elke werknemer die thuis zit met een burn-out voortaan een psychosociale interventie bij zijn werkgever afdwingen.

Het aantal burn-outgevallen in België neemt snel toe. Vorig jaar zaten 346.971 Belgen langer dan een jaar ziek thuis, van wie 122.825 omwille van psychosociale aandoeningen. Hoeveel van hen precies lijden aan een burn-out, weet niemand, omdat het Riziv nu pas burn-outs afzonderlijk begint te tellen.
 

Gepubliceerd op 14-06-2016

  349