Veiligheid

Beeld van de week: Campagne tegen seksuele intimidatie op het werk

Vrouw & Maatschappij lanceert de “witte lintjesactie tegen geweld op vrouwen”. Dat is een campagne tegen geweld en ongewenst seksueel gedrag op het werk.
 

“Je kan op me rekenen”

Op 25 november is het de Internationale Dag voor de Uitroeiing van Geweld tegen Vrouwen. Naar aanloop van deze dag lanceert Vrouw & Maatschappij een sociale media campagne tegen seksuele intimidatie op het werk. “Eén op drie werknemers wordt geconfronteerd met geweld en ongewenst seksueel gedrag, en dit vooral in sterk hiërarchisch georganiseerde sectoren”, zo blijkt uit onderzoek.

In verschillende video’s nemen mannelijke politici (CD&V) het woord om de problematiek aan te klagen. 


In deze video leest Kris Peeters een getuigenis voor van Yasmine die op haar eerste werkdag al te maken kreeg met seksuele intimidatie. Kris Peeters sluit de video af met de volgende woorden: “Seksuele intimidatie en geweld op vrouwen zijn onaanvaardbaar, ook op de werkvloer. Ik verbind me ertoe dit gedrag niet te tolereren. Nergen en tegen niemand.”
 
“Met deze campagne hopen we bij te dragen aan een mentaliteitsverandering rond machtsrelaties en seksuele intimidatie op het werk”, aldus Liesbeth Maris, voorzitster van Vrouw & Maatschappij. De video’s worden op sociale media verspreid onder de hashtag #jekanopmerekenen.
 

Maatregelen

Vrouw & Maatschappij pleit voor een aantal maatregelen die kunnen helpen om seksuele intimidatie op het werk de kop in te drukken:

  • een volledig onafhankelijk en sectoroverschrijdend meldpunt;
  • genderquota op de kieslijsten bij de sociale verkiezingen; en 
  • de opname van seksueel geweld op het werk in het Nationaal Actieplan voor gendergerelateerd geweld.
     
Meer info op senTRAL:
 

Gepubliceerd op 20-11-2017

  153