Veiligheid

Beeld van de week: IJsland introduceert “3D” zebrapad

In Ijsland hebben ze één van de zebrapaden omgetoverd tot “3D” betonblokken. Of daar lijkt het toch op. De witte strepen van het zebrapad zijn zo geschilderd dat ze een optische illusie creëren. Dat zou ertoe moeten leiden dat automobilisten beter vertragen voor het zeprapad.  

 Bron beeld: Vegálun Gíh 
 
De IJslandse milieucommisssaris Ralf Trylla gaf opdracht tot het project nadat hij iets soortgelijks had gezien in New Delhi. 
 
Als de optische illusie werkelijk bijdraagt tot een betere verkeersveiligheid, is het een eenvoudige en goedkope oplossing. Maar Rob Stomphorst van Veilig Verkeer Nederland nuanceert: “ Mogelijk zullen automobilisten onnodig stoppen omdat de optische betonblokken hen in de war brengen. Dat kan zorgen voor gevaarlijke situaties en daarmee bereik je juist het tegenovergestelde.”

Een onderzoek en evaluatie van dit project is nodig om de effectiviteit aan te tonen. 
 
Meer info op senTRAL: Intern verkeersplan 


 

Gepubliceerd op 08-11-2017

  295