Veiligheid

Beeld van de week: onaangename verrassing voor het brandweerteam…

In het oosten van Rusland werd de brandweer begin november opgeroepen om een opslagplaats te blussen. Maar het brandweerteam wist niet dat er in het depot vuurwerk opgeslagen lag. Net wanneer drie brandweerlui op een ladder boven de opslagplaats hangen om te blussen, ontploft het vuurwerk. Grote en kleine brokstukken vliegen meters in het rond en een boel vuurwerk gaat af. Meteen slaan de vlammen en het vuurwerk door het dak, ook net onder de drie brandweerlui, die hun uiterste best doen om de brand te bedwingen. 
 
Uiteindelijk moeten ze toch vluchten voor het ontploffende vuurwerk. Naar verluidt kwamen er uiteindelijk 134 brandweermannen aan te pas om het vuur te bedwingen. Volgens een buurvrouw wist niemand in de buurt dat er ook vuurwerk in het depot lag. 
 
Besluit: communiceer steeds duidelijk over de stoffen en materialen die opgeslagen worden in de opslagplaatsen van je werkplek. 

Meer info op senTRAL:


 

Gepubliceerd op 12-12-2016

  117