Veiligheid

Beeld van de week: Veiligheid in het kleinste kamertje…(deel 2)

Onsvorige beeldtoonde hoe we medewerkers op het toilet kunnen aanzetten tot het lezen van veiligheidsinformatie. Het beeld van deze week toont hoe het toilet zelf zodanig ingericht kan worden dat het bijdraagt tot de veiligheid en hygiëne. 

Onderstaand exemplaar is grondig uitgerust met een reeks functionaliteiten en hulpmiddelen die we op het doorsnee toilet in België niet tegenkomen:
  • Op de pictogrammen wordt weergegeven wat niet toegelaten is, bv. “verboden om op het toilet te gaan staan”. 
  • Een handvat biedt ondersteuning bij het rechtstaan, wat val en struikelgevaar kan verminderen
  • Er zijn 4 verschillende spoel- en droogfuncties voorzien om de hygiëne te optimaliseren. Standaard toiletpapier is ook aanwezig.  
Toiletten moeten voldoen aan de wetgeving uit het KB arbeidsplaatsen. Maar nu ontdekken we dat in gevallen zoals deze, waarbij het toilet de eigenschappen van een machine krijgt, ook het KB arbeidsmiddelen van toepassing is. 
 
Onze collega Adrien Grégoire ontdekte dit toilet tijdens zijn reis door Azië

Gepubliceerd op 21-10-2016

  199