Beeldschermwerk bij bifocale glazen: wat bij nekklachten?

Bij een ergonomisch correcte zithouding aan een beeldscherm moet de bovenrand van het scherm op ooghoogte staan. De rustblik van de ogen valt dan in het midden van het scherm, en men kijkt met een licht gebogen nek (10 à 15 graden) naar het scherm. Voor beeldschermwerkers met bifocale glazen of een leesbril wordt vaak een lagere opstelling toegepast. Deze positie kan echter klachten geven omdat deze houding meer belastend is voor de nekspieren en de kans verhoogt op hinderlijke reflectie. In sommige gevallen kan dit verholpen worden met een beeldschermbril.
 

Ouderdomsverziendheid en beeldschermwerk

In het oog zit een ooglens, die voorwerpen op het achterliggende netvlies projecteert. Voorwerpen op verschillende afstanden van deze lens geven ook aan de andere kant van de lens op verschillende afstanden een scherp beeld. De afstand van de ooglens tot het netvlies in het oog kan niet veranderen, dus moet de ooglens zich aanpassen. Door het aanspannen van de spiervezels rondom de lens, wordt deze boller en kan men ook op kortere afstanden scherpstellen. Dit mechanisme heet accommodatie. Vanaf 40 à 50 jaar wordt de ooglens stijver en wordt het accommoderen moeilijker. Dit verschijnsel heet ouderdomsverziendheid of presbyopie. Wanneer men bij werk aan een beeldscherm de accommodatiespieren langdurig moet aanspannen, raken deze vermoeid. Men krijgt dan brandende, prikkende ogen en wazig zicht aan het eind van de werkdag. Hoe ouder men wordt en hoe stijver de ooglens, hoe sneller men last krijgt van vermoeide ogen. 

Ondersteuning van het oog

Een leesbril geeft een extra breking van het licht. Hierdoor stelt men scherp op een afstand van ongeveer 30 cm. De accommodatiespieren blijven in rust, en de ogen raken ook bij langdurig lezen niet vermoeid.
Een bifocale bril heeft twee brekingsvelden: een bovenste gebied dat ofwel geen extra breking heeft, ofwel bij ver- of bijziende mensen corrigeert zodat men scherp stelt op een afstand van meer dan 2 meter; en een onderste gebied dat scherp stelt op 30 cm. Bij mensen die veel werken aan een beeldscherm, kan een dergelijke bril echter klachten geven. Bij een correcte zithouding kijkt men door het bovenste gebied op een afstand van 50-70 cm. De ogen moeten constant accommoderen en men krijgt vermoeide ogen. Kijkt men door het onderste gebied, gaat men het scherm lager en dichterbij zetten. Dit leidt dan weer tot nekklachten en hinderlijke reflecties.

Een beeldschermbril kan dit corrigeren: deze bril doet exact hetzelfde als een leesbril, maar stelt scherp op een afstand van ongeveer 60 cm. Hierdoor zijn de accommodatiespieren van de ogen in rust bij werk aan een beeldscherm.
 
Wanneer tussenkomst door de werkgever

De beeldschermbril is een speciaal correctiemiddel dat uitsluitend met het betrokken werk verband houdt. Correcties voor ver- of bijziendheid of door ouderdomsverziendheid vallen hier niet onder. Bij klachten moet de werknemer dus eerst zelf een bril voor verzicht en/of een leesbril aanschaffen. Enkel wanneer hierna de problemen aanhouden, komt hij of zij in aanmerking voor tussenkomst voor een beeldschermbril. De oogtesten bij de preventieadviseur-arbeidsarts worden uitgevoerd mét deze bril.

De concrete procedure en modaliteiten van terugbetaling verschillen van werkgever tot werkgever.

Lees er meer over op senTRAL:

Auteur: Edelhart Kempeneers
 

Gepubliceerd op 03-10-2019

  292