Veiligheid

Belgisch nationaal profiel voor veiligheid en gezondheid op het werk

Het Belgisch nationaal profiel voor veiligheid en gezondheid op het werk werd uitgewerkt volgens de Aanbeveling nr. 197 van de Internationale Arbeidsorganisatie betreffende het promotioneel kader voor veiligheid en gezondheid op het werk.

Het profiel is bestemd om als referentiedocument te dienen voor de uitwerking van toekomstige actieplannen van de publieke overheden en van werkgevers- en werknemersorganisaties betreffende de veiligheid en gezonheid op het werk (VGW).

Het profiel heeft als doel informatie te verschaffen over VGW.

Het document is beschikbaar op BeSWIC Belgisch nationaal profiel voor veiligheid en gezondheid op het werk (PDF, 1,84 MB)

 

Meer info op senTRAL:

NAR-advies: Veiligheid en gezondheid op het werk, Nieuws, 26/01/2015

Gepubliceerd op 10-03-2015

  211