Veiligheid

Belgische werknemer is minder vaak ziek, maar wel langer

Werknemers  in de privésector meldden zich in 2014 minder vaak ziek dan de afgelopen jaren. De gemiddelde duur van de afwezigheden blijft echter toenemen. Dit blijkt uit een onderzoek van het sociaal secretariaat Securex bij 250.000 werknemers.
 
De frequentie van het absenteïsme daalde met 8 procent tegenover 2013. Gemiddeld meldden Belgische werknemers zich vorig jaar 1,01 keer afwezig door ziekte of privé-ongeval, het laagste cijfer in acht jaar.
 
Securex ziet drie verklaringen voor de opmerkelijke daling van de ziektemeldingen:
  • een ongewoon korte griepepidemie,
  • thuiswerk, 
  • presenteïsme (ziek en toch gaan werken), bv. uit angst om de job te verliezen.
 
De gemiddelde duur van een afwezigheid blijft toenemen, met 9 procent tegenover 2013. Concreet blijft een zieke gemiddeld 15,35 werkdagen afwezig, tegenover 14,05 in 2013.
 

Gepubliceerd op 26-03-2015

  155