Veiligheid

Belgische werknemers worden dikker

Meer dan de helft van de Belgische bedienden en arbeiders hebben een te hoge body mass index (BMI). Dat blijkt uit een onderzoek van de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk Idewe, dat de medische gegevens van 250.000 werknemers uit 9 sectoren onder de loep nam. Uit het onderzoek blijkt dat 52,8% een BMI heeft hoger dan 25. Het aantal werknemers met overgewicht stijgt elk jaar. Eén van de redenen: we bewegen te weinig. Slechts een kwart van de werknemers beweegt 150 minuten per week.

We spreken van overgewicht wanneer iemand een BMI van meer dan 25 heeft. Met een BMI van meer dan 30 behoor je tot de categorie obees of zwaarlijvig. Maar liefst 35,2% van de werknemers liet een BMI optekenen tussen de 25 en 30. Ongeveer 1 werknemer op 6 (17,7%) haalde een nog hogere 'score' en was dus obees. Wat opvalt is dat mannen veel meer last hebben van overgewicht en zwaarlijvigheid (59%) dan vrouwen (45,3%). In 2011 was dit nog 57,7% en 44,6%.

De body mass index of BMI wordt gemeten door iemands gewicht (in kilogram) te delen door het kwadraat van zijn lengte (in meter).
Verschillen per sector
De sector waarin de werknemer actief is speelt een belangrijke rol. Zo komen overgewicht en zwaarlijvigheid meer voor in de transport- (70%), de bouwsector (60,2%) en de industrie (57,8%). Niet toevallig sectoren waarin verhoudingsgewijs meer mannen werken.

% werknemers met overgewicht/obesitas (per sector)

Transport70%
Bouw60,2%
Industrie57,8%
Overheid57%
Handel52,5%
Diensten50,2%
Gezondheidszorg47,3%
Onderwijs46,7%
Horeca45%

Hoe ouder, hoe dikker
Niet alleen de sector doet er toe, ook met de leeftijd nemen de kilo's toe. Net geen derde (32,9%) van de -25-jarigen kampt met overgewicht. Bij de groep van 35 tot 44 jaar is dit al 56% en bij de 55-plussers zelfs 63%!

Lode Godderis, directeur van de dienst 'Kennis, Informatie & Research' van IDEWE slaat alarm: "Overgewicht brengt ernstige gezondheidsrisico's met zich mee. Wie zwaarlijvig is, loopt aanzienlijk meer risico op hart- en vaatziekten, een te hoge bloeddruk, diabetes en ademhalingsproblemen tijdens het slapen."
We bewegen te weinig
Overgewicht en zwaarlijvigheid hebben niet alleen met een verkeerd voedingspatroon, maar ook met een gebrek aan beweging te maken. Volgens (inter)nationale richtlijnen moeten volwassenen zo minstens 5 dagen per week 'matig intensief' bewegen. Voorbeelden hiervan zijn wandelen (flink doorstappen), fietsen (
Toch is er een hoopvolle evolutie, zo neemt het aantal werknemers dat te weinig beweegt, traag maar gestaag af: van 79,8% in 2011 naar 77,7% vorig jaar. Ook hier haalt de transportsector jammer genoeg het slechtste rapport.

"Deze resultaten zijn niet te verwaarlozen! Daarom pleit IDEWE voor meer gezondheidspromotie op het werk. Belangrijk is dat dit zowel gedragen wordt door werknemers als werkgevers. Ook werkgevers hebben alle baat bij fitter personeel want dit maakt deze laatsten niet alleen productiever, maar dit zorgt ook voor minder ziekteverzuim", aldus Lode Godderis.

% werknemers dat minder dan 150 minuten beweegt (per sector)

Transport82,1%
Horeca81,6%
Gezondheidszorg80,2%
Bouw78,4%
Handel78,1%
Diensten76,0%
Industrie75,9%
Onderwijs74,5%
Overheid74,2%

Gepubliceerd op 07-11-2016

  241