Veiligheid

Bent u een farmer of een sheriff?

Johan Moeys op het HSE World Event 2017 - foto: Roland Martens

HSEWE2017-logoHoe krijgt u uw medewerkers zover dat veiligheid een vast onderdeel wordt van hun dagelijkse routine? Overtuigt u met naakte feiten of gaat u eerder de coachende toer op? Zweert u bij preventiemodellen die hun nut bewezen hebben of gaat u liever zelf op zoek, en neemt u eventuele mislukkingen er bij?

 

Zoals de welzijnswet het voorziet, staat een preventieadviseur de werkgever bij in het uitwerken van een preventiebeleid. Johan Moeys, ‘growth architect’ bij Atlas, kwam op het HSE World event illustreren hoe preventieadviseurs de werknemers kunnen aanzetten tot veilig gedrag, en hoe deze overtuigingsstijlen in de toekomst kunnen evolueren.

Veiligheid is een zaak van iedereen

Om veiligheid op de werkvloer te kunnen optimaliseren, moeten alle werknemers geloven in het belang van veilig werken. Het is de taak van de preventieadviseur en de directie om iedereen te overtuigen van dit belang, en dat vraagt voor sommige werknemers meer tijd dan voor anderen. Om iedereen te kunnen overtuigen is een aaneenschakeling van verschillende acties vereist. Het is een voortdurend proces, waarbij steeds opnieuw de focus gelegd wordt op veilig werken.

foto: Roland MartensProfiel van de preventieadviseur

Wolters Kluwer ontwikkelde een test waarmee preventieadviseurs kunnen achterhalen welk profiel het best bij hen past: ‘allrounder’, ‘Einstein’, ‘bondscoach’, ‘sheriff’ of ‘farmer’. Uit de voorlopige cijfers blijkt dat twee derde van de preventieadviseurs ‘allrounders’ zijn. Volgens de respondenten en Johan Moeys is dit ook het profiel waarnaar in de toekomst gestreefd moet worden. Dat wil zeggen dat de werkgever de preventieadviseurs meer moet betrekken bij het uitstippelen van het beleid. Zo krijgen ze meer beslissingsbevoegdheid en bereikt hun advies gemakkelijker de directie, wat op zijn beurt zorgt voor een betere integratie van preventie in het algemene bedrijfsbeleid.

Maak mensen nieuwsgierig door ‘nieuwsongierig’ te zijn

Wanneer de preventieadviseur deze meer beleidsmatige rol opneemt, zullen ambassadeurs een deel van zijn taken overnemen, zoals inspecties uitvoeren op de werkvloer en instructies geven.

De ambassadeurs zijn werknemers die graag veilig werken en ook uitstralen hoe fijn het is om hetzelfde werk even efficiënt maar wel veilig te doen. Ze zijn bereid om veilig werk te promoten, maar ze hebben nog een duwtje in de rug nodig. Dankzij een officiële aanstelling als ambassadeur onderscheiden ze zich van de rest, wat hen kan motiveren om systematisch het goede voorbeeld uit te dragen naar de rest van de werknemers.

Johan Moeys - foto: Roland Martens

De preventieadviseur moet de informatie waarover hij/zij beschikt delen, en vertalen op een praktische manier naar de ambassadeurs volgens het ‘learn – teach – do’ principe. Kennis eenvoudig voorstellen is hierbij de kunst. Beperk de informatie tot datgene wat werknemers daadwerkelijk moeten weten. Geef de informatie geleidelijk door, zodat ze steeds verder kan doorsijpelen. De preventieadviseur moet de ambassadeurs blijven voeden met een selectie van de eigen kennis.

Stilstaan is achteruitgaan. Voor preventieadviseurs is levenslang leren een essentiële doelstelling. Dat kan onder meer door regelmatig bijscholingen te volgen, discussiegroepen op sociale media te volgen, en door evenementen te bezoeken waar ze in contact komen met andere HSE-professionals.

Be hard on the facts, soft on the people

In de acties om de veiligheid op het werk te verbeteren, mag het samenspel van ratio en gevoel niet ontbreken. Het beleid moet focussen op de feiten, niet op personen. Vier uw successen met alle werknemers, want succes is de grootste motivator om iets te blijven volhouden. Geef schouderklopjes aan diegenen die veilig werken.

Gepubliceerd op 12-05-2017

  500