Veiligheid

Beroep zorgt voor verschil in risico’s bij mannen en vrouwen

De blootstelling aan werkgerelateerde risico’s verschilt naargelang het geslacht van de werknemer. Dat blijkt uit een onderzoek van IRSST. Dit komt in de meeste gevallen door het aanzienlijke verschil in taakinvulling tussen mannen en vrouwen.

De studie baseerde zich op bestaande epidemiologische databanken en had betrekking op 1.657 mannen en 2.073 vrouwen. De onderzoekers namen de niveaus van blootstelling voor 243 toxische stoffen onder de loep voor beide geslachten. Daarna werden de resultaten vergeleken.
 
De beroepsmatige blootstelling aan risico’s verschilt naargelang de uitgeoefende functie. Zo stelden de onderzoekers vast dat er in 34,4% van de jobs die mannen uitvoeren, sprake is van blootstelling aan uitlaatgassen van motorvoertuigen, tegenover amper 3% van de door vrouwen uitgeoefende beroepen. De blootstelling aan aardoliefracties, polycyclische aromatische koolwaterstoffen en stof van bouwmaterialen en schuurmiddelen is het hoogst bij mannen. Vrouwen worden vooral blootgesteld aan schoonmaakmiddelen, formaldehyde, alifatische aldehyden en aan stof van textiel(-vezels).
 
De belangrijkste agentia waaraan zowel mannen als vrouwen worden blootgesteld, zijn:
  • magnetische velden;
  • pulserende elektromagnetische velden;
  • tabaksrook; en vluchtige organische vloeistoffen; en
  • organische oplosmiddelen en koolstofmonoxide.
De onderzoekers concluderen hieruit dat de meeste verschillen in blootstelling verdwijnen wanneer ze rekening houden met de uitgeoefende functies. Uit de studie van 4.269 benchmarks met betrekking tot de blootstelling van mannen en vrouwen binnen eenzelfde beroepsgroep, blijkt dat amper 3,1% uitgesproken verschillen vertoonde naargelang van het geslacht, zonder dat hiervoor een logische verklaring voor te vinden is.
 
Het volledige onderzoekrapport (Franstalig) kan u raadplegen op de website van IRSST.
 

Gepubliceerd op 10-02-2015

  192