Beroepsgroepen met meer risico op COVID-19


 Sommige werknemers lopen meer risico op een besmetting met het SAR-CoV-2-virus. In dit artikel overloop ik de belangrijkste risicofactoren en de resulterende functies, en de hieraan gekoppelde acties.
 
Blootstelling aan zieken

Werknemers die vanuit hun functie beroepsmatig worden blootgesteld aan mensen met een actieve COVID-19, lopen veruit het grootste risico om zelf ook besmet te worden.

Gezondheidswerkers (artsen en verpleegkundigen in ziekenhuizen, en in mindere mate huisartsen, arts-specialisten en tandartsen) lopen het grootste risico. Dit blijkt ook uit steekproeven met serologisch onderzoek om te objectiveren wie de infectie al heeft doorgemaakt - deze beroepsgroepen hebben duidelijk meer positieve resultaten.

Hulpverleners in de persoonlijke verzorging en thuiszorgmedewerkers die met ouderen werken lopen ook een verhoogd risico. Dit is ook nog eens duidelijk geworden in België, met de verschillende uitbraken in woonzorgcentra.

Hiernaast lopen ook eerstehulpverleners een hoog risico. Omwille hiervan heeft Fedris de erkenning van COVID-19 als beroepsziekte uitgebreid naar brandweerlieden en ambulanciers.

Deze beroepsgroepen houden onvermijdelijk nauwe en veelvuldige contacten met zieke mensen in. Het ter beschikking stellen van correcte persoonlijke beschermingsmiddelen zoals FFP2-maskers is dan ook primordiaal. Ook arbeidshygiënische maatregelen, waaronder regelmatig wassen van de handen, ontsmetten van de veelgebruikte oppervlakken en ventileren van de ruimtes, zijn nodig. 

Nauw en/of veelvuldig contact

Aangezien minstens een derde van de besmette én besmettelijke mensen (nog) geen symptomen vertonen, is bij nauwe en/of veelvuldige contacten ook hier een verhoogd risico aanwezig.

Dit omvat contactberoepen zoals kappers, schoonheidsspecialisten en gezondheidswerkers in de preventieve gezondheidszorg (CLB's, arbeidsgeneeskunde, sportgeneeskunde).

Ook leerkrachten hebben nauw en veelvuldig contact met kinderen. Dit risico is groter bij kleine kinderen zoals kleuters en in bepaalde vormen van het buitengewoon onderwijs, waar er soms ook verzorgende taken zijn en social distancing niet mogelijk is. Gelukkig blijken kinderen geen belangrijke risicogroep te vormen voor overdracht van het SARS-CoV-2-virus, maar voorzichtigheid blijft aangewezen.

Tot slot hebben ook werknemers in de retail- en de horecasector en werknemers in de recreatieve en sportsector veelvuldige contacten met (mogelijk besmet) cliënteel.

Deze beroepsgroepen houden onvermijdelijk veelvuldige en soms nauwe contacten met mensen in. Minstens chirurgische mondmaskers zijn aangewezen. Idealiter worden mondmaskers ook verplicht voor het cliënteel. Hiernaast zijn arbeidshygiënische maatregelen waaronder regelmatig wassen van de handen, ontsmetten van de veelgebruikte oppervlakken en ventileren van de ruimtes nodig.

Slechte ventilatie

Uit een aantal recente wetenschappelijke publicaties groeit een vermoeden dat verspreiding van het SARS-CoV-2-virus via aerosol ook een belangrijke bron van besmetting is. Deze vorm van overdracht is voornamelijk een risico wanneer er veel werknemers langdurig aanwezig zijn in dezelfde ruimten met onvoldoende ventilatie.

Dit omvat bijvoorbeeld werknemers in de vleesverwerkende industrie (zoals slachterijen) en callcentermedewerkers.

Naast het onmiddellijk verwijderen van werknemers met symptomen en uiteraard waar mogelijk telewerk voorzien, is een goede ventilatie de belangrijkste arbeidshygiënische maatregel. Concreet komt dat neer op een verhoging van het debiet, het aanvoeren van 100% verse lucht (of H13 HEPA-filters voorzien), en een optimale luchtstroming.

Conclusie

Werknemers met blootstelling aan zieken of met nauwe en/of veelvuldige contacten met cliënteel lopen een hoger risico op COVID-19. Ook een slechte ventilatie verhoogt mogelijk het besmettingsrisico. Zeker voor hen zijn correcte en voldoende doorgedreven arbeidshygiënische maatregelen aangewezen om een nieuwe uitbraak te voorkomen.

 
(illustratie: Unsplash -  Luis Quintero)

Auteur: Edelhart Kempeneers

Gepubliceerd op 13-07-2020

  49