Beschermen mondmaskers echt tegen het oprukkend coronavirus?

De wereld is in de ban van het Coronavirus. Het aantal besmettingen en doden neemt dagelijks toe. Ondanks diverse inspanningen vanwege lokale overheden en internationale instellingen worden heel wat burgers bezorgd over de impact van dit virus op hun gezondheid. Ook de werkomgeving is meestal een plek waar mensen de hele dag bij elkaar zitten en zichzelf uit voorzorg afzonderen dus geen optie is.
 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de vraag naar mondkapjes ongekende hoogtes bereikt. Maar zijn mondkapjes en mondmaskers wel voldoende doeltreffend om het virus af te blokken? Hebben mensen voldoende kennis over dit beschermingsmiddel? We zetten de belangrijkste aspecten nog eens op een rij.

Welke basisstappen kun je ondernemen om jezelf te beschermen tegen virussen?
 • Voorkom aanraking van je handen met neus en mond
 • Was de handen regelmatig met water en zeep
 • Ontsmet je handen regelmatig met ontsmettende handalcohol, handgels of doekjes
 • Gebruik papieren zakdoeken bij het snuiten
 • Nies in een zakdoek of in je elleboog, nooit in je handen
 • Vermijd plekken waar veel mensen dicht bij elkaar verzameld zijn
 • Gebruik mondmaskers
Hoe nuttig zijn mondkapjes?
Nauwelijks. Mondkapjes helpen hoogstens tegen luchtverontreiniging. Bovendien kunnen virussen (en dus ook het coronavirus) het lichaam ook binnendringen via de traanklieren. Maar iedereen de straat opsturen met een veiligheidsbril gaat misschien iets te ver…

Toch kan een mondkapje een onverwacht voordeel opleveren: door zo’n masker zullen mensen minder hun gezicht aanraken, waardoor de kans op besmetting kleiner wordt. Anderzijds kunnen dergelijke kapjes ook een vals gevoel van veiligheid geven, ten koste van andere voorzorgsmaatregelen.

(foto: Pexels)

Welke types mondmaskers bestaan er?
Om jezelf maximaal te beschermen tegen corona- of andere virussen, is het cruciaal dat je het geschikte mondmasker gebruikt. Concreet betekent dit dat je een masker moet gebruiken met zeer fijne poriën, omdat dit virussen het meest doeltreffend tegenhoudt.

Mondmaskers worden gelabeld met de code FFP, wat staat voor “Filtering Face Piece”. Hiervoor zijn er drie categorieën: FFP1, FFP2 en FFP3. Hoe hoger het cijfer, des te beter de bescherming:

 • een FFP1-masker heeft een efficiëntie van minimaal 80% tegen partikels die door de lucht verspreid worden; de zijkantlekkage (rondom het gezicht) mag niet meer zijn dan 22% - dit masker wordt onder andere gebruikt bij bescherming tegen het norovirus
 • bij een FFP2-masker geldt een efficiëntie van 94%, met een zijkantlekkage van slechts 8% - dit masker wordt onder meer gebruikt wanneer er sprake is van TBC
 • een FFP3-masker biedt de hoogste bescherming, met een minimale efficiëntie van maar liefst 99% en een zijkantlekkage van amper 2%
Deze maskers moeten voldoen aan de Europese Richtlijn persoonlijke beschermingsmiddelen en aan NEN-EN 149+A1.
Een FFP3-masker biedt wel als nadeel dat ademhalen door dit masker aanzienlijk bemoeilijkt wordt. Dit kan vermeden worden door gebruik te maken van een masker met uitblaasventiel, maar een dergelijk masker biedt dan weer onvoldoende bescherming tegen virussen vanwege de kans op lekkage van het ventiel.

Voor de bescherming tegen virussen moet je een mondmasker met minimaal FFP2 gebruiken. In de zorgsector maakt men meestal gebruik van FFP1- en FFP2-maskers. In het kader van het coronavirus worden FFP2- en FFP3-maskers gebruikt, bij voorkeur zonder ademhalingsventiel.

Let wel: het gebruik van dit beschermingsmiddel heeft geen enkele zin als je met je handen onder het masker komt om bijvoorbeeld te telefoneren of aan je gezicht te komen. Het masker moet dus steeds tegen het gelaat aangedrukt blijven.

Hoe gebruik je een mondmasker op een correcte manier?

Een correct type mondmasker gebruiken is alvast een stap in de goede richting, maar heeft weinig zin als je dit beschermingsmiddel niet gebruikt zoals het hoort. Met welke gebruiksrichtlijnen moet je rekening houden?

 • Zorg altijd voor propere handen, eventueel eerst gedesinfecteerd met een handalcohol of handgel.
 • Zorg dat het masker goed aansluit op je gezicht.
 • Een masker blijft minder goed zitten bij lang haar. Draag lang haar in een staart en steek het op als dat mogelijk is.
 • Trek het masker open en buig daarbij de neusbeugel licht.
 • Hou het masker in één hand en de elastieken in de andere hand.
 • Hou het masker onder de kin en plaats de elastieken op de kruin van het hoofd.
 • Controleer of de flap onder de kin goed naar achteren zit.
 • Plaats het onderste elastiek onder de oren. De banden kruisen niet.
 • Plaats de bovenkant van het masker net onder de neusbrug. Dat is het zachte deel van de neus. Druk het masker met twee handen aan beide zijden tegelijkertijd aan. Beweeg daarbij van boven naar beneden. Als je deze handeling niet goed doet, ontstaat er snel een kier.
 • Voel of het masker goed aansluit.
 • Als je lekkage vermoed, probeer het masker dan zodanig te plaatsen dat dit niet meer gebeurt of controleer dit met een lektest: bedek het masker met de handen, adem krachtig uit bij een masker zonder uitademventiel en controleer vervolgens of er geen lucht via de kieren naar buiten gaat.
Hoe verwijder je het mondmasker?

Ook het verwijderen van een mondmasker moet gebeuren volgens de regels van de kunst. Na het wassen of desinfecteren van de handen is het hierbij belangrijk om naar voor te buigen, de beide elastieken met twee handen vast te nemen en over het hoofd te trekken. Zeer belangrijk is om het gezicht en het masker daarbij niet aan te raken.

Het masker is voor éénmalig gebruik. Deponeer het daarom na gebruik in de vuilnisbak. Laat het dus niet onder de kin bungelen, en stop het ook niet in je zak.

Is de opkomende paniek over het coronavirus terecht?

De onrust die momenteel heerst wordt vooral gevoed door het feit dat het coronavirus nieuw is en dat er nog geen immuniteit werd opgebouwd. Anderzijds is het goed om wat afstand te nemen van de huidige situatie. Besef bijvoorbeeld dat in de Verenigde Staten momenteel een reguliere griep woedt waaraan al 10.000 mensen overleden zijn. Die cijfers zie je echter niet in de media verschijnen.

Bovendien is het coronavirus veel minder dodelijk dan SARS. Het overlijdenspercentage bij SARS lag op 10%, terwijl dit bij het coronavirus ongeveer 2% bedraagt. En wat te denken over het Ebolavirus, met een overlijdenspercentage van maar liefst 50% à 90%?

De boodschap is en blijft dus: “Keep calm and wash your hands.”

Meer op senTRAL :

Coronavirus: welke maatregelen kan u op de werkplek nemen?

Copla

Gepubliceerd op 26-02-2020

  4287