Veiligheid

Betere bescherming op komst voor flexibele werknemers

Europees Commissaris Marianne Thyssen heeft een nieuw voorstel gelanceerd om een betere sociale bescherming te bieden aan werknemers met flexibele contracten. 

Elke werknemer in de Europese Unie heeft bij zijn indiensttreding recht op een geschreven document waarin de arbeidsomstandigheden klaar en duidelijk staan opgesomd. Dat geldt ook voor de flexibele jobs en contracten die meer en meer gehanteerd worden.
 

Toename in flexibele jobs

Marianne Thyssen, Europees Commissaris voor Werk en Sociale Zaken, benadrukt de nood van een nieuwe richtlijn. De laatste jaren zijn er tal van atypische jobs en bijhorende contracten ontstaan. Die verandering brengt een toegenomen risico met zich mee: steeds meer werknemers vallen buiten de mazen van het net als het gaat over essentiële arbeidsrechten, bv. het recht om te weten wat de werkomstandigheden zullen zijn.
 
De Commissie schat dat twee tot drie miljoen werknemers die nu met atypische contracten werken, een betere sociale bescherming zullen krijgen. In België zal de impact vooral voelbaar zijn bij die nieuwe jobs.

 

Wetgeving toe aan update

Thyssen wil met dit voorstel de verouderde Europese wetgeving uit 1991 vervangen.
 
Nu kon een werkgever uiterlijk tot de eerste werkdag na de tweede maand wachten om die arbeidsomstandigheden schriftelijk op papier te zetten. Voortaan zal dat uiterlijk op de eerste werkdag moeten gebeuren. Daarin moet duidelijk vermeld staan hoe lang de proefperiode duurt, hoe de verzekering geregeld is en wat de werknemer zal verdienen. 
 
Op het vlak van welzijn en arbeidsorganisatie zou er het volgende veranderen: werknemers zonder vaste uren moeten toch een werkschema krijgen met de periodes waarin zij kunnen opgeroepen worden. 
 
De toepassing van die rechten wordt ook uitgebreid tot elke werknemer - dat is iemand die zich voor een zekere periode engageert tot het verlenen van diensten voor een derde in ruil voor een loon.
 

Een uitwerkt voorbeeld

Iemand die via een oproepcontract in een café of restaurant werkt, zal vanaf dag 1 van zijn werkgever een schriftelijk document in handen krijgen met afspraken over wanneer hij opgeroepen kan worden, hoelang op voorhand hij verwittigd zal worden en hoeveel aantal uren hij minimaal zal mogen werken per week of per maand.
De regelgeving geldt ook voor nieuwe vormen van werk als bij Deliveroo-koeriers of Uber-medewerkers. 
 
Het voorstel moet nu besproken worden met het Europees Parlement en de lidstaten. De afronding van de procedure staat momenteel gepland voor het najaar van 2019. 
 
 

Gepubliceerd op 09-01-2018

  245