Bewustmaking voor etikettering en gebruik van chemische stoffen

Zowel binnen onze private als professionele omgeving komen we voortdurend in aanraking met chemische stoffen. Een voor de hand liggend voorbeeld is bleekwater. De actieve molecule die desinfectie door oxidatie mogelijk maakt is natriumhypochloriet. Wist u dat er bij het vermengen van bleekwater met een zuur een bijzonder giftig chloorgas vrijkomt? Het zuur zal de kalkaanslag doen verdwijnen, maar dat kan azijn net zo goed. Dat is maar een van de redenen om aan te dringen op bewustmaking en gebruik van chemische stoffen bij werknemers.

 
Wat de wetgeving betreft stelt art. VI.1-27 van de Codex het volgende: “De werkgever draagt er zorg voor dat […] de betrokken werknemers […] worden voorzien van opleiding en informatie over de passende voorzorgsmaatregelen en over maatregelen om zichzelf en de andere werknemers op de arbeidsplaats te beschermen […]. “

Het Franse Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) maakte hierover in 2017 een video. Het humoristisch filmpje (dat iets minder dan 10 minuten duurt) helpt werknemers bewust te maken van het gebruik van chemische stoffen om de gevaren voor hun gezondheid te beperken. Het hoofdpersonage, professor Chimico, stelt de verschillende chemische stoffen en hun impact op de gezondheid voor, maar zet ook uiteen hoe men zich daartegen kan wapenen. De film maakt gebruik van de CLP-etikettering, wat toelaat om (opnieuw) kennis te maken met de meest recente, geldende pictogrammen.

U kunt de video bekijken op INRS. Het filmpje is in het kader van een informatie-, bewustmakings- en/of opleidingscampagne rond chemische risico’s gratis toegankelijk.

België laat zich op dit vlak evenmin onbetuigd en ontwikkelde een eigen website die stilstaat bij het thema van de gevaarlijke stoffen. De site wordt aangestuurd door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Daarin komen volgende onderwerpen aan bod:

  • de nieuwe symbolen met gevaaraanduidingen en veiligheidsaanbevelingen
  • hoe voorkom je ongevallen?
  • welke producten dragen een nieuw etiket?
  • documentatie en contact: in dit gedeelte kunt u een brochure (pdf) en een infografie (pdf) met de pictogrammen en hun betekenis downloaden

Verder worden er twee instrumenten voorgesteld om de kennis van de pictogrammen te testen:

  • De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu organiseert ook een wedstrijd voor de jeugd: Red de emoji
  • Tot slot stelde het Europees Agentschap voor chemische stoffen (European Chemicals Agency, ECHA) ook een quiz op voor volwassenen. 

 

Meer op senTRAL:

Ken je de 9 CLP-pictogrammen nog?

Tools voor betere communicatie van chemische risico’s

Gevaarlijke mengsels: bijna de helft van de mengsels is niet correct ingedeeld en/of geëtiketteerd

Zeven vragen over het beheer van chemische stoffen in bedrijven

 

Gepubliceerd op 10-02-2020

  82