Veiligheid

Bijna 1 op 10 werkneemsters langdurig ziek

Ruim 9 % van de vrouwelijke werknemers zit meer dan een jaar ziek thuis. Bij de mannen geldt dat voor goed 7 %. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het RIZIV.

Het aandeel langdurig zieken bij de werknemers is in tien jaar met bijna de helft gestegen en stijgt de laatste twee jaar ook sneller dan ooit. Halfweg dit jaar telde het RIZIV ruim 335.000 werknemers die een invaliditeitsuitkering krijgen, omdat ze meer dan een jaar ziek zijn. Tien jaar geleden was nog 5,5 % van de werknemers langdurig ziek. Hun aandeel is dus flink toegenomen, bij de vrouwen zelfs met bijna 70 %.
Er speelt een vergrijzingseffect van de beroepsbevolking. Er zijn meer 50-plussers aan de slag, en oudere werknemers lopen meer risico om langdurig ziek te zijn. Anderzijds is het aandeel langdurig zieken in de jongere leeftijdsklassen in 10 jaar wel veel sterker toegenomen: met ruim 30 % bij mannen en zelfs met 60 % bij de vrouwen.
De ziekteverzekering houdt cijfers bij over de redenen waarom werknemers langdurig ziek thuis zitten:
  • 35 % kampt met psychische klachten (vooral burn-out en depressie); 
  • 30 % heeft last van rugklachten en dergelijke. 
 
Het gaat om een stijging met 50 % voor burn-out en depressie, en met meer dan 60 % voor rugklachten. Opvallend is dat minder zelfstandigen dan werknemers langdurig ziek zijn. Het gaat bij de zelfstandigen om bijna 23.000 mensen of minder dan 4 %. Dat is minder dan half zo hoog als bij de werknemers. En het aandeel langdurig zieken bij de zelfstandigen is ook maar half zo snel gestegen als bij de werknemers.

Meer registratie

Er wordt beter geregistreerd dan vroeger, mede doordat de aandacht voor langdurige ziekte is versterkt nu de druk op de sociale zekerheid groter is', aldus prof. Elke Van Hoof (VUB), gespecialiseerd in stress en burn-out. 'Er is ook geen wetenschappelijk bewijs dat vrouwen gevoeliger zouden zijn voor stress en burn-out dan mannen', vervolgde ze.
 
Wel gaf ze aan dat het taboe voor vrouwen om met de klachten naar buiten te komen, minder groot is dan voor mannen. Daarnaast krijgen vrouwen meer te maken met zogeheten 'home-work-spillover': naast de voltijdse baan buitenshuis blijven zij een groot deel van de zorgtaken thuis, en ook steeds meer voor hun ouder wordende ouders, op zich nemen.

Van Hoof zei er niet echt achter te staan dat langdurig zieken bestraft zouden worden wanneer zij niet op zoek gaan om opnieuw te gaan werken. De overgang tussen arbeidsongeschikt zijn en steun krijgen, en opnieuw aan het werk gaan, is volgens haar nu te bruusk. 'Er zijn te weinig tussenvormen.'
 

Gepubliceerd op 18-12-2015

  288