Veiligheid

Bijna 1 op de 8 Belgische werknemers langdurig ziek thuis

De voorbije 10 jaar is het ziekteverzuim in België met bijna 33 % gestegen. Dat blijkt uit cijfers die HR-dienstverlener SD Worx optekende bij zo’n 19.500 privébedrijven. Minder mensen zitten ziek thuis, maar wie ziek wordt, blijft langer afwezig. Bijna 1 op de 8 Belgische werknemers was vorig jaar langdurig afwezig van het werk.Belgische werknemers zijn dus steeds langer afwezig van het werk wegens ziekte. De voorbije tien jaar steeg het aantal dagen afwezigheid van 9,4 naar 12,1.
 

jaar dagen afwezigheid
2008 9,4 dagen
2017 12,1 dagen


Het aantal mensen dat minder dan een maand ziek is, stijgt niet meer. De stijging van het ziekteverzuim is vooral toe te schrijven aan langdurige afwezigheden. Vorig jaar piekte het aantal werknemers dat langdurig thuis bleef: bijna 11,7 % (1 op de 8) van de Belgische actieve bevolking zat in 2017 tussen een maand en een jaar thuis.

Het ziekteverzuim bereikte in 2017 opnieuw een recordhoogte, maar het goede nieuws is dat de stijging aan het afvlakken is. Volgens Katrien Cloet van SD Worx is dat omdat er nu meer aandacht is voor het thema op de arbeidsmarkt en omdat werkgevers en de overheid maatregelen nemen.

"Werkgevers bekijken vaker de mogelijkheden voor een terugkeer naar aangepast werk of een job-op-maat. Ook de regering zet in op terugkeertrajecten", legt Cloet uit. "Die gezamenlijke inspanningen leiden naar een minder sterke stijging van het ziekteverzuim.”

Het totaal ziekteverzuim stijgt naarmate loontrekkenden ouder worden. 50-plussers zijn het vaakst ziek, maar opvallend is dat de voorbijgaande jaren de grootste stijging werd opgetekend bij dertigers en veertigers, die een evenwicht moeten zoeken tussen werk en gezin.

Preventie

Maatregelen nemen om ziekteverzuim te beperken, is belangrijk want de kost voor ondernemingen valt niet te onderschatten. SD Worx schat dat het gaat om 1.000 euro per voltijdse werknemer. 


Bronnen:
VRT Nieuws, Bijna 1 op de 8 Belgische werknemers zat vorig jaar tussen een maand en een jaar ziek thuis, 15 februari 2018
Métro, Le travailleur belge s'absente plus longtemps qu'avant pour cause de maladie, 15 februari 2018
 

Gepubliceerd op 21-02-2018

  231