Veiligheid

Bijna helft dodelijke arbeidsongevallen gebeurt in het verkeer

Elk jaar sterven gemiddeld 60 mensen in een arbeidsongeval in het verkeer (op een totaal van 123 doden), ongeveer 1.900 mensen zijn blijvend arbeidsongeschikt door een verkeersongeval. Bijna 85% van al die arbeidsongevallen in het verkeer gebeurt tijdens het pendelen. Dat blijkt uit een analyse van het BIVV op basis van de cijfers van het Fonds voor Arbeidsongevallen in de periode 2010-2014.

Verkeersongevallen ernstiger dan andere arbeidsongevallen

Arbeidsongevallen in het verkeer hebben aanzienlijk zwaardere gevolgen dan gewone arbeidsongevallen: in het verkeer leiden er per 1.000 ongevallen 126,2 tot blijvende ongeschiktheid of overlijden, bij andere arbeidsongevallen is dat 93,8. Naast de menselijke schade, is de directe kost van arbeidsongevallen in het verkeer enorm: 86 000 euro voor een ongeval met blijvende arbeidsongeschiktheid en 400.000 euro voor een dodelijk ongeval. Daarnaast zijn er ook een hoop indirecte kosten die vaak nog hoger oplopen: verloren werktijd door ziekteverlof, bedrijfswagens die schade hebben, vervanging van personeel en vorming van die vervangers, verlies van ontevreden klanten door een lager rendement, etc.
 

Risicogroepen naar vervoerswijze

De meeste arbeidsongevallen in het verkeer gebeuren met fietsers en autobestuurders.
 
Veel bedrijven stimuleren hun werknemers om met de fiets naar het werk te komen door middel van specifieke programma’s. En terecht, want fietsen is gezond. “We roepen werkgevers en overheid op om hun fietsende werknemers nog meer te sensibiliseren om dat veilig te doen”, zegt Karin Genoe van het BIVV. “Niet alleen door te zorgen dat de mensen met een fiets rijden die technisch in orde is, maar ook door ze erop te wijzen dat ze goed zichtbaar moeten zijn. Daarnaast is het ook belangrijk dat fietsers er zich goed bewust van zijn hoe andere weggebruikers met hen interageren.”
 
Al te vaak wordt autorijtijd bv. tijdens het pendelen als verloren werktijd beschouwd. Werknemers en werkgevers moeten samen beseffen dat dit niet zo is. Autorijden is een actie die je volledige aandacht vraagt. “Afleiding zoals mails checken en telefoneren zijn factoren die ongevallen in de hand werken”, zegt Karin Genoe. “De overheid kan ook zijn bijdrage leveren door maatregelen uit te werken die thuiswerken fiscaal aantrekkelijker maken. Op die manier worden werkgever en werknemer gestimuleerd om minder verplaatsingen te maken.”

 

Road Safety at Work

Werkgevers moeten beseffen dat de directe en indirecte kost van arbeidsongevallen in het verkeer hoog is. Veiligheid op de werkvloer is in vele bedrijven al langer belangrijk. Het wordt nu ook tijd om in te zetten op arbeidsveiligheid in het verkeer, vooral omdat die ongevallen vaak ernstiger zijn.
Karin Genoe: "Het BIVV biedt met Road Safety At Work een programma op maat van bedrijven aan. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de algemene verkeersrisico’s, maar wordt onderzocht op welke wijze de werknemers zich verplaatsen. Op basis hiervan wordt een aangepast mobiliteitsplan opgesteld. Ook worden er vormings- en sensibiliseringscursussen aangeboden voor de werknemers. Dit alles met als doel het aantal arbeidsongevallen in het verkeer naar beneden te halen."
 
Meer info op senTRAL

Gepubliceerd op 11-05-2016

  321