Veiligheid

Binnenkort 'nieuwe' Codex Welzijn op het werk

Op 28 april, Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk, werd de "Codex over het Welzijn op het Werk," door de Koning ondertekend. De Codex zal dus symbolisch ook deze datum dragen.

Vice-Eersteminister en Minister van Werk Kris Peeters: “De Codex is een bundeling van alle regelgeving die bestaat rond welzijn op het werk. Bedrijven en preventieadviseurs hoeven voortaan niet meer te gaan zoeken in tientallen verschillende koninklijke besluiten maar kunnen alles terugvinden in één enkel naslagwerk. De regelgeving werd inhoudelijk niet veranderd, maar wel gebruiksvriendelijker gemaakt door een overzichtelijke structuur en door dezelfde terminologie te hanteren doorheen de hele Codex. De Codex zal het ook makkelijker maken om in de toekomst de regels aan te passen aan nieuwe omstandigheden.”

De Codex over het Welzijn op het Werk brengt de verschillende besluiten die sinds 1993 werden uitgevaardigd in uitvoering van de Welzijnswet Werknemers van 4 augustus 1996 samen in één enkel wetboek. Dit wetboek zal binnenkort worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Kluwer volgt dit uiteraard dagelijks op. Zodra de Codex verschijnt, kan u ook op senTRAL een ruime toelichting verwachten. Onderstaande informatie komt dus nog niet uit de Codex (die nog niet werd gepubliceerd), maar uit een persmededeling van de Minister van Werk, Kris Peeters.

Gebruiksvriendelijkheid

De nieuwe Codex zal ervoor zorgen dat stakeholders zoals werkgevers, werknemers en preventieadviseurs, over één enkel instrument beschikken waarin alle reglementaire bepalingen betreffende het welzijn van de werknemers zijn gebundeld. Op die manier wordt de toegankelijkheid en overzichtelijkheid van de wetgeving verbeterd.

De Codex bestaat uit 10 boeken. Na de algemene beginselen van de welzijnsreglementering wordt aandacht besteed aan de interne en externe preventiediensten die door hun expertise het welzijnsbeleid in de ondernemingen ondersteunen, en aan het sociaal overleg. De volgende boeken behandelen de verschillende thematische onderwerpen met name: arbeidsplaatsen, arbeidsmiddelen, fysische, chemische en biologische agentia, ergonomie en collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen. Het laatste boek spitst zich toe op specifieke werknemerscategorieën, zoals jongeren en zwangere werkneemsters en specifieke werksituaties, zoals uitzendarbeid. De nummering van de artikelen volgt de logica van de opbouw van de Codex en verwijst telkens ook naar het boek.

Geen inhoudelijke aanpassingen

Deze Codex is een coördinatie van bestaande wetgeving: er werd dan ook niet geraakt aan de inhoud van de teksten, maar wel een aantal aanpassingen gedaan om de leesbaarheid ervan te bevorderen en waar mogelijk te vereenvoudigen. De belangrijkste vernieuwing bestaat er in dat de concepten die gebruikt worden in de regelgeving eenduidig worden gedefinieerd, zodat de gebruikte terminologie doorheen de hele codex dezelfde is. Het gaat hier bijvoorbeeld om de concepten in verband met risicoanalyse.

De opbouw van dit nieuwe wetboek zal het mogelijk maken om later gemakkelijker wijzigingen aan te brengen, bijvoorbeeld wanneer er nieuwe risico’s opduiken, waarvoor regelgeving moet worden uitgevaardigd of wanneer de regelgeving moet worden aangepast als gevolg van vernieuwingen in het preventiebeleid en de in de ondernemingen gebruikte technieken.


Lunch Learn
 

senTRAL is er snel bij: op de maandagen 15 mei (Nl.) en 22 mei (Fr.) komen de mensen van de FOD Werk in een extra webinar de wijzigingen van de Codex uitleggen. Het Nederlandstalige webinar wordt gegeven door Lieve Ponnet, het  Franstalige door Charlotte Demoulin. Telkens van 12:30 u. tot 13:30 u.

Gepubliceerd op 04-05-2017

  103