Binnenruimten desinfecteren met chemische verneveling of UV: kan het veilig?

 De Britse overheidsinstantie HSE (Health and Safety Executive) publiceerde nieuwe richtlijnen om binnenruimten veilig te ontsmetten door verneveling of door gebruik van UV-licht. Na zo’n desinfectie hebben micro-organismes zoals het coronavirus minder kans om zich via oppervlakken te verspreiden. Het is wel belangrijk om goed de risico’s te analyseren en rekening te houden met enkele belangrijke aandachtspunten.
 

De Belgische Hoge Gezondheidsraad waarschuwde in juli nog voor de risico’s van ontsmetting met zogenaamde “desinfectietunnels” en met UV-licht.  Nochtans zien we dat in het buitenland regelmatig naar deze desinfectiemiddelen wordt gegrepen. Het Britse HSE ziet mogelijkheden voor grote binnenruimtes die gedesinfecteerd moeten worden (niet alleen tegen COVID-19).

Preventieadviseurs kennen het devies “Bezint eer ge begint!” In die afweging kunnen deze tips u wellicht helpen.

Wat is het?

Bij verneveling wordt een chemisch product in de ruimte verspreid om de oppervlakken te ontsmetten. Er worden hierbij verschillende soorten ontsmettingsmiddelen gebruikt, gaande van vloeibare chemicaliën zoals waterstofperoxide, tot substanties die uit gassen worden gehaald (denk aan ozon uit de lucht).

Er wordt bijkomend soms gebruik gemaakt van UV-licht, wat het voordeel heeft dat er geen chemisch residu kan achterblijven na behandeling.

Voor beide methodes geldt evenwel dat ze bepaalde materialen en elektronische componenten kunnen beschadigen, en dus niet overal inzetbaar zijn.

Aandachtspunten

- Een goede risico-afweging gaat vooraf aan een goede aankoopprocedure. Zorg ervoor dat je goed geïnformeerd bent, want het type behandeling hangt af van volgende zaken:

  • de grootte van de te behandelen ruimte, maar ook de vorm ervan en de mogelijkheid om de ruimte volledig af te sluiten tijdens de behandeling
  • bevat de ruimte harde of eerder zachte oppervlakken? zachte oppervlakken zullen meer geneigd zijn om vernevelde producten op te nemen en pas langzaam weer los te laten; om dit te vermijden wordt aangeraden om zachte oppervlakken (zoals zetels of ander meubilair) uit de ruimte te verwijderen vóór de behandeling
  • het type ruimte en het type omgeving waarin de ruimte zich bevindt: sommige plaatsen zijn beter geschikt voor UV-behandeling, andere voor verneveling

- Een goede aankoopprocedure. Je zal duidelijk moeten aangeven wat je verwacht van de producent/leverancier en samen naar het best toepasbare systeem moeten zoeken. Producenten moeten ervoor zorgen dat hun producten doen wat ze beloven, en het gebruik ervan moet gedocumenteerd zijn met informatie en instructies.

- De behandelde ruimtes moeten goed worden afgesloten en leeggemaakt, zodat medewerkers of derden niet worden blootgesteld aan schadelijke producten. Ruimten die moeilijk te verzegelen zijn, kunnen ongeschikt zijn voor verneveling. Bij UV-systemen kan het interessant zijn om te kiezen voor sensoren die het systeem kunnen uitschakelen wanneer iemand ondanks alles toch de ruimte zou betreden.

- Deze ontsmettingsmiddelen mogen niet op mensen worden gespoten. Mensen van buitenaf desinfecteren is niet zinvol, aangezien het coronavirus zich in longen en slijmvliezen, in de darmwand en in het bloed schuilhoudt en zich pas verspreidt via uitgeademde vochtpartikeltjes. Ook nadien moet ofwel voldoende tijd voorzien worden waarin de ruimte betreden niet wordt, ofwel een heel goede verluchting.

- Het heeft ook weinig zin om grote buitenruimten zoals straten of voetpaden te ontsmetten met verneveling of UV. Dit zijn op zich geen ‘routes’ voor de verspreiding van het virus. Je zou er bovendien nodeloos mensen mee in gevaar brengen, want de gebruikte ontsmettingsmiddelen kunnen leiden tot huiduitslag, oogschade enzovoort.

- UV-behandelingen (die aantrekkelijk kunnen lijken omdat ze geen chemisch residu achterlaten) zijn lang niet voor alle ruimtes geschikt. Zo kunnen ruimtes met complexe configuraties of designs ongeschikt zijn door schaduweffecten, die tijdens de behandeling roet in het eten kunnen gooien. En in hele kleine ruimtes (bijvoorbeeld sanitaire vertrekken) kan UV-behandeling onmogelijk zijn omdat er een minimale veiligheidsafstand van de muren moet worden gehouden.

Rol van besmette oppervlakken lijkt minder relevant

Bij dit alles is het goed te weten dat er steeds meer evidentie is,  dat de verspreiding van COVID-19 via oppervlakken niet zo belangrijk is bij het SARS-CoV-2-virus. Tot dusver is er geen enkele casus die men heeft kunnen terugleiden tot een besmetting via een dergelijke indirecte overdracht.


Auteur: Geert Van Cauwenberge, Edelhart Kempeneers

Gepubliceerd op 27-08-2020

  181