Veiligheid

Blusdekens werken niet naar behoren

De meeste blusdekens die in de winkel verkrijgbaar zijn, hebben geen enkel nut of werken zelfs contraproductief. Dat blijkt uit een test van Test-Aankoop met zestien dekens. Een vochtige keukenhanddoek werkt veel effectiever. De consumentenorganisatie vraagt aan minister Kris Peeters om de falende blusdekens uit de handel te nemen.


Test
Verschillende winkels verkopen dekens om een beginnende brand op plaatsen met hoog risico, zoals de keuken, snel te blussen. In een blustest verwarmde Test-Aankoop een bak met drie liter olie tot 350°C. De dekens moesten het vuur blussen zonder zelf te verbranden. Volgens de norm moet de deken het vuur blussen zonder zelf te verbranden. Als ze na 15 minuten wordt verwijderd, mag het vuur niet opnieuw oplaaien.

Uit de resultaten blijkt dat van de 16 geteste dekens, er 13 helemaal niet werken. Minste één van beide geteste exemplaren vatte vuur kort nadat ze op de brandende olie waren gelegd. Bij de 3 exemplaren die de vlammen wel weerstonden, waren er dan weer andere problemen. Slechts één van de geteste dekens slaagde voor de proef, maar bleek gevaar op te leveren door de elektrische geleiding. Twee andere dekens boden vijftien minuten weerstand, maar zodra weggehaald, laaide het vuur weer op.

Test-Aankoop raadt dus geen enkel van de geteste modellen aan: "Blusdekens zijn zogezegd veiligheidsproducten, maar de meeste dekens blijken zinloos en zelfs contraproductief", luidt de conclusie van de consumentenorganisatie. "We kunnen geen van de geteste modellen aanraden."

De organisatie herhaalde de test met natte, maar goed uitgewrongen keukenhanddoeken: stuk voor stuk doofden ze de brand zonder zelf vuur te vatten, zelfs de synthetische exemplaren.
Nieuwe Europese norm?
Volgens minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V), wordt het probleem momenteel op Europees niveau aangekaart en wordt er gewerkt aan een nieuwe Europese norm voor branddekens.
"In afwachting daarvan zal ik nagaan of op de branddekens met een negatief resultaat een waarschuwing kan worden aangebracht dat deze "niet geschikt zijn voor frituurbranden". Daarnaast zal ik bekijken hoe kan opgetreden worden tegen branddekens die niet aan de huidige norm voldoen, want de consument mag uiteraard niet misleid worden".
 
Een filmpje van de test kan u bekijken op de website van test-aankoop.

 
Meer info op senTRAL:NBN EN 1869 Blusdekens (Normen)
 

Gepubliceerd op 27-11-2014

  208